Alim İle İlgili Sözler

'Güzel Sözler' forumunda Merve tarafından 14 Mayıs 2012 tarihinde açılan konu


 1. Alim İlgili Sözler

  Alim İle İlgili Sözleri

  Alim, haramı, helali bilen değildir; alim, bildiği ile amel edendir.
  Süfyan bin Uyeyne

  Alim ol ki ölmeyesin, çünkü insanlar ölür, fakat alimler diridir.
  Hz Ali (r.a)

  Bir alimin, devlet adamlarının kapısına gitmesi, Allah'ın en kızdığı şeydir.
  4 İmam Evzai

  Bir cemaatin ölümü, bir alimin ölümünden daha hafiftir.
  Hadis-i Şerif

  Biz bu misalleri insanlara veriyoruz, fakat onlara ancak alimler akıl erdirir.
  Ankebut, 43

  Cahiller içinde bir alim, ölüler içinde bir diri gibidir.
  Hadis-i Şerif

  De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?
  Zümer,10

  Kişi, bulunduğu ülkede kendisinden alim birisinin mevcudiyetini kabul ettiği müddetçe, hakikaten alimdir. Kendisini bütün alimlerden üstün gördüğü takdirde, cahilliğini ortaya koymuş olur.
  Abdullah bin Mubarek

  Kıyamet gününde insanların en çok pişman olanı, ilmi ile büyüklük yaslayan alim olacaktır.
  İbrahim bin Utbe

  Kıyamet gününde alimlerin mürekkebi, şehidlerin kanı ile tartılır.
  Hadis-i Şerif

  Kişi bildiği ile amel etmedikçe alim olmaz.
  Hadis-i Şerif

  Kulları içinden ancak âlimler, Allah'tan korkar.
  Fatır, 28

  Nice alimler vardır ki, sultanın yanına dini ile birlikte girer de, çıkarken dininden hiçbir şey kalmaz.
  Fudayl bin İyaz

  Şu ümmet için en çok korktuğum şey, dili ve sözleri ile alim, kalb ile cahil olan kimselerdir.
  Hz Ömer (r.a)

  Yarı aydınlar, bilgisizlerden daha tehlikelidirler.
  L. Gienin

  alıntı