Alienation Nedir?

'Türkçe Sözlük' forumunda Elfida tarafından 16 Haziran 2011 tarihinde açılan konu


 1. Alienation ne demek
  Alienation anlamı
  Alienation tanımı

  Alienation (yabancılaşma)

  insanın çevresinden, işinden, emeğinin ürününden ya da benliğinden uzaklaşma ya da ayrılma duygusunu dile getiren kavram.çağdaş yaşamın çözümlenmesinde çok kullanılan bu kavram değişik anlamlara gelir
  1)güçsüzlük: insanın geleceğini kendisinin değil, dış etkenlerin, yazgının, şansın ya da kurumların belirlediğini düşünmesi

  2)anlamsızlık: herhangi bir alanda etkinliğin kavranabilirlik ya da tutarlı bir anlam taşımadığı ya da genel olarak yaşamın amaçsız olduğu düşüncesi.

  3)kuralsızlık: toplumca benimsenmiş davranış kuralarına bağlılık duygusunun yokluğu ve dolayısıyla davranış sapmalarının, güvensizliğin, sınırsız bireysel rekabetin yaygınlaşması.

  4)kültürel yaygınlaşma: toplumdaki yerleşik değerlerden kopma duygusu.

  5)toplumdan yalıtlanma: toplumsal ilişkilerden dışlanma ya da yalnız kalma duygusu.

  6)kendine yabancılaşma: insanın şu ya da bu şekilde kendi gerçekliğini kavrayamaması