Ali Şir Nevai kimdir

'Biyografi' forumunda HazaN tarafından 31 Ağustos 2010 tarihinde açılan konu


 1. Ali Şir Nevai hakkında bilgi
  Ali şir nevai biyografi
  Ali Şir nevai hayatı

  Türk Edebiyatının en büyük şairi Ali Şir Nevai 1441 yılında Herat’ta doğmuştur. Timur soyundan gelir. Uygur Türklerindendir. Sultan Hüseyin baykara’nın sütkardeşi çocukluk arkadaşıdır. Gençliği Meşhed, Herat ve Semerkand şehirlerinde geçmiştir. Hüseyin Baykara Herat’ı aldıktan sonra (1469); Ali Şir Nevai otuz iki yıl Baykara’nın yanında büyük görevlerde bulundu. Yaşantısı boyunca sanat ve siyaset alanlarında en çok sözü geçenlerden oldu. Aile çok zengin olduğu için devlet görevlerinden aylık almazdı. Ali Şir Nevai 1501 yılında vefat etmiştir ve Herat’ta yaptırdığı türbeye gömüldü.

  Ali Şir Nevai, eserlerinde Türk ruhunu belirmeye çalışmış, kahramanlarını, tam bir Türk kahramanı haline getirmiştir. Türkçeye büyük önem vermiş, Türk dilinin gelişmesi için güçlü bir çaba göstermiştir. Yaşadığı dönemde Farsça şiir yazma modasına karşı durmakla kalmamış, Türkçenin şiir dili olması için çok çalışmış, Türk dilinin Farsça’dan üstün olduğunu ispat etmiştir.

  Horosan’da açtığı sanat çığrı, şöhreti bütün Türk dünyasında yayılmış, eserleri Anadolu, Rumeli, Kırım, Azerbaycan, İran, Irak ve Hindistan Türkleri arasında yüzyıllar boyunca hayranlıkla okunmuştur.
  Edebiyatımızın tanıdığı ilk Türk milliyetçileri Bilge Kağan, Kaşgarlı Mahmut, Ali Şir Nevai’dir. Nevai’nin amacı Türkleri kültürle, edebiyatla birleştirmek, Türkleri tek bir ruh bayrağı altında toplamaktır.

  ESERLERİ :
  Türkçenin Farsça’dan üstün olduğunu ispatlayan
  Muhakemet-ül-Lügateyn (iki sözlüğün yargısı, nesir, 1948)
  Türk edebiyatında yazılmış ilk şairler tezkiresi
  Mecalis-ün-Nefais (nefis meclisler, nesir, 1941)
  Türklerin kullandığı nazım ve musiki biçimlerini anlatan
  Mizan-ül-Evzan (ölçülerin tartısı nesir)
  Çocukluk, gençlik, orta yaş ve ihtiyarlık çağlarındaki şiirlerini ayrı ayrı topladığı dört Divan, ayrıca Farsça şiirlerini topladığı bir başka divanı daha vardır. Beş mesnevinin bir araya gelmesinden doğan Türk Edebiyatındaki ilk hamse sahibi de Ali Şir Nevai’dir.
  Ferhad ü Şirin (Ferhat ve Şirin)
  Leyla ü Mecnun (Leyla ve Mecnun)
  Sedd-i İskender bunlar arasındadır.
   


Yükleniyor...