Ali Paşa Kimdir

'Biyografi' forumunda Merve tarafından 21 Mart 2012 tarihinde açılan konu


  1. Ali Paşa Hayatı
    Ali Paşa Biyografi


    Ali Paşa 1245 (1829) yılında İstanbulda doğmuştur. Mirliva Ürfi Paşanın oğludur. Sibyan Mektebinden sonra Mekteb-i Maarif-i Adliyede okumuş ve Parise giderek iktisat tahsil etmiştir. Memuriyete Hassa Orduyu Hümayunu Tahrirat Kaleminde başlamış, Divan Katipliği, Paris Sefareti Başkatipliği, Sırbistan Komiserliği, Bosna Vilayeti Politika Memuriyeti ve Altıncı Belediye Dairesi Reis Vekilliği gibi görevler yaptıktan sonra Nafıa ve Zabtiye Nezareti Müsteşarlığı yapmıştır.

    Ali Paşa 1289 (1872) senesinde Şehremanetine tayin olmuş, daha sonra Paris Sefirliğine, Hersek ve Edirne valiliğine atanmıştır.1877de Hudavendigar Vilayeti Valiliği görevini alan Ali Paşa tekrar Edirne Valiliğinde bulunduktan sonra Aydın ve Beyrutta da valilik yapmıştır.1889da Beyrutte vefat eden Ali Paşanın cenazesi İstanbula getirilerek Erenköy kabristanına defnedilmiştir.    alıntı