Ali Natiki Kimdir

'Biyografi' forumunda Meryem tarafından 16 Şubat 2012 tarihinde açılan konu


  1. Ali Natiki'nin hayatı
    Ali Natiki hakkında bilgi


    Horasan velîlerindendir. İsmi Ali, künyesi Ebû Muhammeddir. Lakabı Radiyüddîn, mahlası ise Nâtikîdir. Nesebi, Peygamber efendimize kadar dayanır. Horasan civârında Uçyar köyünde doğmuştur. Doğum târihi kesin olarak belli değildir. İlim tahsîli için Tebrize gitmiştir. Zamânın âlimlerinden ilim öğrenip, tahsîlini tamamladıktan sonra Herata kâdı olarak tâyin edilmiştir.
    Ali Nâtikî, kâdı iken bir rüyâ gördü. Rüyâsında kıyâmet kopmuştu. Halk, Arasat meydanında toplanmıştı. Günahkârların hesapları görülmüş olanlarını zebanîler yakalayıp Cehennem ateşine atmak için götürüyorlardı. Cehenneme müstahak olanların başında kâdı tâifesi geliyordu. Bir ara, sıra Herâtın eski kâdısına geldi. Bu zât kollarından sürüklenerek götürülürken feryad içinde Ali Nâtikîyi de göstererek; “Benim yerime kâdı olan budur. Bunu da benimle ateşe atın! deyince, Zebânîler Seyyid Aliyi de yakalayıp sürüklemeye başladılar. O da feryâd içinde yardım istemeye başladı. Bu sırada bir zât gelip, onun ellerini çözüp, zebânîlerin elinden kurtardı. Seyyid Ali heyecan içinde uyandı. Hemen tövbe ve istiğfâr etti. Sonra kâdılıktan ayrılarak rüyâsındaki zâtı aramaya başladı. Soranlara kâdılıktan ayrılış sebebini hiç söylemedi. Bir köyden geçerken, yanına bir zât gelip; “Sizi hocam istiyor. diyerek Ali Nâtikîyi berâberinde bir dergâha götürdü. Ali Nâtikî ile hocasının huzûruna girdi. O zât; “Rüyânda gördüğün o zâta çok benziyor muyuz? diye buyurunca, Ali Nâtikînin o anda aklı başından gitti. Hemen o zâtın elini öperek, ona talebe oldu. Ondan tasavvuf yolunu öğrenerek, yüksek mertebelere kavuştu. Sonra hocası tarafından insanlara doğru yolu anlatmakla vazîfelendirildi. Seyyid Ali Nâtikî, insanlara doğru yolu anlatmakla vazîfeli olduğu Horasanda iken, 1378 (H.780) senesinde vefât etti. Niko denen köyde gömülüdür.
     


Similar Threads: Natiki Kimdir
Forum Başlık Tarih
Biyografi İlk tepkili uçağın mucidi Willy Messerschmitt kimdir? 17 Haziran 2017
Biyografi Zeki Velidi Togan Kimdir? Kısaca Hayatı. 14 Haziran 2017
Biyografi Aziz Ogan Kimdir? Çalışma Hayatı Kısaca 3 Haziran 2017
Biyografi Adolf Erik Baron Nordenskjöld kimdir? 1 Mayıs 2017
Biyografi III Salmanasar kimdir 29 Nisan 2017