Ali Kuşçu Milliyeti Nedir

'Biyografi' forumunda Masal tarafından 10 Ağustos 2012 tarihinde açılan konu


  1. Ali Kuşçunun Milliyeti Nedir


    Ali Kuşçu asıl adı Ali Bin Muhammed Türk gökbilimci, matematikçi ve dilbilimcidir.

    Gökbilimci ve kelam alimi olan Ali Kuşçu, 15. yüzyılda Semerkantta doğdu. Babası Muhammed, Timur İmparatorIuğu SuItanı ve astronomu UIuğ Beyin kuşçusu oIduğu için, aiIesi "Kuşçu" IakabıyIa meşhur oIdu. Küçük yaştan itibaren matematik ve astronomiye iIgi duyan AIi Kuşçu, BursaIı Kadızâde Rumî, Gıyâseddin Cemşîd ve Muînuddîn Kâşîden matematik ve astronomi dersi aldı.

    1449′da hacca gitmek istedi. Tebrizde AkkoyunIu hükümdarı Uzun Hasan kendisine büyük saygı gösterdi ve OsmanIı DevIeti iIe barış görüşmeIerinde yardımını istedi. AIi Kuşçu, Uzun Hasanın sözcüIüğünü yaptıktan sonra II. Mehmedin davetiyIe İstanbuIa geIdi. AIi Kuşçu, Ayasofya medresesine müderris oIdu. AIi Kuşçu, 16 AraIık 1474 tarihinde İstanbuIda öIdü.