Ali Kuşçu İle İlgili Kısa Bilgiler

'Biyografi' forumunda EyLüL tarafından 9 Ağustos 2012 tarihinde açılan konu


 1. Ali Kuşçu İle İlgili Kısa Bilg
  Ali Kuşçu Hakkında Kısa Bilgiler

  Ali Kuşçu 15. yüzyılda yaşamış olan önemli bir astronomi ve matematik bilginidir. Babası Timur'un (1369-1405) torunu olan Uluğ Bey'in (1394-1449) doğancıbaşısı idi. Kuşçu lâkabı buradan gelmektedir.

  Semerkand'da doğmuş ve burada yetişmiştir. Burada bulunduğu sıralarda, Uluğ Bey de dahil olmak üzere, Kadızâde-i Rûmî (1337-1420) ve Gıyâsüddin Cemşid el-Kâşî (?-1429) gibi dönemin önemli bilim adamlarından matematik ve astronomi dersleri almıştır. Ali Kuşçu bir aralık, öğrenimini tamamlamak amacı ile, Uluğ Bey'den habersiz Kirman'a gitmiş ve orada yazdığı Hall el-Eşkâl el-Kamer adlı risalesi ile geri dönmüştür. Dönüşünde risaleyi Uluğ Bey'e armağan etmiş ve Ali Kuşçu'nun kendisinden izin almadan Kirman'a gitmesine kızan Uluğ Bey, risaleyi okuduktan sonra onu takdir etmiştir.

  Ünü bütün dünyayı saran bu büyük Türk matematikçisi ve astronomu 1400 yılında Özbekelinde, Semerkantta doğdu. Babasının mesleği gereği “Kuşçu lakabıyla anıldı. Babası, Bilgin hükümdar olan Uluğ Beyin Doğancıbaşı'sıydı.

  Ali Kuşçu, dünyanın en büyük üniversitesi sayılan Semerkant Medresesinde eğitim gördü. Bizzat Uluğ Beyden ve Bursalı Kadızâde Rumîden ders aldı. Özellikle Uluğ Bey, genç bilgin Ali Kuşçuya çok büyük değer verdi. Onu, öğrencisi olması yanında bir kardeş gibi gördü; beraber ava çıktı, sarayında ağırladı
  Ali Kuşçu'nun astronomi ve matematik alanında yazmış olduğu iki önemli eseri vardır. Bunlardan birisi, Otlukbeli Savaşı sırasında bitirilip zaferden sonra Fatih'e sunulduğu için Fethiye adı verilen astronomi kitabıdır. Eser üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde gezegenlerin küreleri ele alınmakta ve gezegenlerin hareketlerinden bahsedilmektedir. İkinci bölüm Yer'in şekli ve yedi iklim üzerinedir. Son bölümde ise Ali Kuşçu, Yer'e ilişkin ölçüleri ve gezegenlerin uzaklıklarını vermektedir. Döneminde hayli etkin olmuş olan bu astronomi eseri küçük bir elkitabı niteliğindedir ve yeni bulgular ortaya koymaktan çok, medreselerde astronomi öğretimi için yazılmıştır.

  [​IMG]
    2. Cevap: Ali Kuşçu İle İlgili Kısa Bilgiler

  çok iyi ama biraz daha kısa olsa daha iyi oluurrrr bira kısaltırmısınız?????????