Ali kuşçu hangi okullarda okumuştur

'Biyografi' forumunda zamaneanne tarafından 12 Ağustos 2012 tarihinde açılan konu


  1. Ali Kuşçu Hangi Okullarda Okumuştur


    Ali Kuşçu Nun Okuduğu Okullar Hangileridir


    Büyük islam bilgini Ali Kuşçu, matematik ve astronomi alanındaki çalışmalarıyla bilinir. Öncelikle kendi doğduğu şehrin orotoryumunda dersler almıştır. Uluğ Bey'in Horasan ve Maveraünnehir hükümdarlığı sırasında, Semerkant'ta ilk ve dini öğrenimini tamamlamıştır. Küçük yaşta iken astronomi ve matematiğe geniş ilgi duymuştur.

    Önce,Uluğ Bey, tarafından 1421 yılında kurulan Semerkant Rasathanesi ilk müdürü, Gıyaseddün Cemşid'in, kısa süre sonra da Rasathanenin ikinci müdürü Kadızade Rumi'nin ölümü üzerine, Uluğ Bey Rasathaneye müdür olarak Ali Kuşcu'yu görevlendirmiştir.

    Araştırmacıların eserleirnden anlaşılmaktadır ki; Ali Kuşcu yalnız telif eseriyle değil, talim ve irşadıyle devrini aşan bir bilgin olarak tanınmaktadır. Kendisinden sonra da pek çok bilginin yetişmesine sebep olmuştur.