Ali Kuşçu Eserleri Nelerdir

'Hakkında bilgi' forumunda zamaneanne tarafından 7 Ağustos 2012 tarihinde açılan konu


 1. Ali Kuşçu Eserleri Hakkında Bilgi


  Ali Kuşçu'nun Eserleri Hangileridir

  Ünlü astronomi matematikçi ve gökbilimci Ali Kuşçunun eserleri şunlardır:

  Astronomi Eserleri

  Şerh-i Zîc-i Uluğ Bey

  Risâle fî Halli Eşkâli Mu‘addili’l-Kamer li'l-Mesîr (Fâide fî Eşkâli ‘Utârid)

  Risâle fî Asli'l-HâricYumkin fî's-Sufliyyeyn

  Şerh ‘ale't-Tuhfeti'ş-Şâhiyye fî'l-Hey'e

  Risâle der ‘İlm-i Hey'e

  El-Fethiyye fî ‘İlmi'l-Hey'e

  Risâle fî Halli Eşkâli'l-Kamer

  Matematik Eserleri:

  er-Risâletu'l-Muhammediyye fî'l-Hisâb

  Risâle der ‘İlm-i Hisâb

  Kelâm ve Usûl-i Fıkıh Eserleri:

  eş-Şerhu'l-Cedîd ‘ale't-Tecrîd

  Hâşiye ‘ale't-Telvîh

  Mekanik Aletleri Hakkındaki Eseri:

  et-Tezkire fî Âlâti'r-Ruhâniyye

  Dil ve Belagat Eserleri:


  Şerhu'r-Risâleti'l-Vad‘iyye

  el-İfsâh

  el-‘Unkûdu'z-Zevâhir fî Nazmi'l-Cevâhir

  Şerhu'ş-Şâfiye

  Risâle fî Beyâni Vad‘i'l-Mufredât

  Fâ'ide li-Tahkîki Lâmi't-Ta‘rîf

  Risâle mâ Ene Kultu

  Risâle fî'l-Hamd

  Risâle fî ‘İlmi’l-Me‘ânî

  Risâle fî Bahsi’l-Mufred

  Risâle fî’l-Fenni’s-Sânî min ‘İlmi’l-Beyân

  Tefsîru’l-Bakara ve Âli ‘İmrân
   


Yükleniyor...
Benzer Konu başlıkları - Ali Kuşçu Eserleri
 1. Merve
  Yanıt:
  0
  Gösterim:
  1,793
 2. EyLüL
  Yanıt:
  0
  Gösterim:
  1,446
 3. EyLüL
  Yanıt:
  0
  Gösterim:
  4,023
 4. YAREN
  Yanıt:
  0
  Gösterim:
  5,180