Alfabetik Ayetler Listesi

'Dualar ve Faziletleri' forumunda zamaneanne tarafından 20 Eylül 2012 tarihinde açılan konu


 1. Alfabetik Sıraya Göre Ayetler Listesi


  Liste Alfabetik Ayetler  Âl-i İmran ( 3)
  Araf (7)
  Ankebut (29)
  Ahzab (33)
  Ahkaf (46)
  Abese (80)
  Ala (87)
  Alak (96)
  Adiyat (100)
  Asr (103)

  Bekara (2)
  Büruc (85)
  Beled (90)
  Beyyine (98)

  Casiye (45)
  Cuma (62)
  Cin (72)

  Duhan (44)
  Duha (93)

  Enâm (6)
  Enfal (8)
  Enbiya (21)

  Fatiha (1)
  Furkan (25)
  Fatır (35)
  Fussilet (41)
  Fetih (48)
  Fecr (89)
  Fil (105)
  Felak (113)

  Gaşiye (88)

  Hud (11)
  Hicr (15)
  Hac (22)
  Hucurat (49)
  Hadid (57)
  Haşr (59)
  Hakka (69)
  Hümeze (104)

  İbrahim (14)
  İsra (17)
  İnsan (76)
  İnfitar (82)
  İnşikak (84)
  İnşirah (94)
  İhlas (112)

  Kehf (18)
  Kasas (28)
  Kaf (50)
  Kamer (54)
  Kalem (68)
  Kıyamet (75)
  Kadir (97)
  Karia (101)
  Kureyş (106)
  Kevser (108)
  Kâfirun (109)

  Lokman (31)
  Leyl (92)

  Maide (5)
  Meryem (19)
  Müminun (23)
  Mümin (40)
  Muhammed (47)
  Mücadele (58)
  Mümtehine (60)
  Münafikun (63)
  Mülk (67)
  Mearic (70)
  Müzzemmil (73)
  Müddessir (74)
  Mürselat (77)
  Mutaffifin (83)
  Maun (107)

  Nisa (4)
  Nahl (16)
  Nur (24)
  Neml (27)
  Necm (53)
  Nuh (71)
  Nebe (78)
  Naziat (79)
  Nasr (110)
  Nas (114)

  Rad (13)
  Rum (30)
  Rahman (55)

  Secde (32)
  Sebe (34)
  Saffat (37)
  Sad (38)
  Saf (61)

  Şuara (26)
  Şura (42)
  Şems (91)

  Tevbe (9)
  Taha (20)
  Tur (52)
  Tegabün (64)
  Talak (65)
  Tahrim (66)
  Tekvir (81)
  Tarık (86)
  Tin (95)
  Tekasür (102)
  Tebbet (111)

  Vakıa (56)

  Yunus (10)
  Yusuf (12)
  Yasin (36)

  Zümer (39)
  Zuhruf (43)
  Zariyat (51)
  Zilzâl (99)