Alevi Bin Abdullah Kimdir

'Biyografi' forumunda Meryem tarafından 11 Şubat 2012 tarihinde açılan konu


  1. Alevi Bin Abdullah'ın hayatı
    Alevi Bin Abdullah hakkında bilgi


    Ahmet bin Muhammed bin Ali bin Cuhdeb bin Muhammed bin Abdullah bin Alevîdir. Ahmed Bin Alevi Yemende doğmuştur. Ahmed Bin Alevinin kesin doğum târihi belli değildir. Ahmed Bin Alevi 1565 (H.973)te Yemenin Terîm şehrinde vefât etti. Kabri Zenbil kabristanında olup ziyâret edilmektedir. Ahmed bin Alevî küçük yaşta ilim öğrenmeye başladı. Kâdı Ahmed Şerîf, Abdullah bin Abdurrahmân, Şeyh Abdurrahmân bin Ali gibi zâtlardan tasavvuf, fıkıh, hadîs ilimlerini öğrendi. Tasavvuf ilminde ileri derecelere kavuştu. Ahmed Bin Alevi Kâmil bir zât idi.Ahmed Bin Alevi Çok kerametleri görüldü.Ahmed Bin Alevi Zâhid, dünyaya düşkün olmayıp aza kanâat ederdi. Derslerinde ibâreleri gâyet açık, net ve tâne tâne olurdu. Derslerinde ve sohbetlerinde tasavvuf büyüklerinden nakiller yapardı. Peygamber efendimizin sünnet-i seniyyesine uymakta gayretli idi. Ekseriyetle sükût üzereydi. Cenab-ı Hakkın büyüklüğünü, verdiği nimetleri düşünür, susardı.Ahmed Bin Alevi Zarûret olmadan konuşmazdı. Geceleri çok ibâdet ederdi.