Alaeddin Harezmi Kimdir

'Biyografi' forumunda EyLüL tarafından 9 Şubat 2012 tarihinde açılan konu


  1. Alaeddin Harezmi Hayatı
    Alaeddin Harezmi Biyografisi

    Alaeddin Harezmi Harezm bölgesi velîlerinden. İsmi Alâeddîn olup, Harezmî nisbesiyle meşhûrdur. Doğum ve vefât târihleri bilinmemektedir. On üçüncü ve on dördüncü yüzyıllarda yaşadığı tahmin edilmektedir.

    Alaeddin Harezmi Hayatı hakkında pek az bilgi bulunan Alâeddîn Harezmî hazretleri,Alaeddin Harezmi Harezm bölgesinde yaşadı.Alaeddin Harezmi Anadolu taraflarına da geldi. İlmiyle, irfânıyla ve güzel ahlâkıyla insanlara örnek olup,Alaeddin Harezmi İslâm dîninin emir ve yasaklarını anlatarak onların dünyâ ve âhiret seâdetine kavuşmaları için çalıştı. Büyük âlim İmâm-ı Yâfiî onu görüp, sohbette bulunduğunu bildirmiştir.

    Alaeddin Harezmi Şeyh Alâeddîn Harezmî, ilmiyle amel eden velî bir zât idi. Allahü teâlânın emirlerine ve Peygamber efendimizin sünnet-i seniyyesine çok bağlı idi. Alaeddin Harezmi Haram ve şüphelilerden şiddetle sakınırdı.Alaeddin Harezmi Günlerce oruç tutar, geceler boyunca ibâdet ederdi. On beş sene boyunca sırtını yere koyarak uyumamıştı. Nice günler geçerdi de ağzına bir lokma koymazdı. Alaeddin Harezmi Bir parça kurumuş ekmekle iktifâ ederdi.