Âl-İ İmrân Sûresinin Fazîleti

'Dualar ve Faziletleri' forumunda Bella tarafından 23 Mayıs 2012 tarihinde açılan konu


 1. Âl-İ İmrân Sûresinin Önemi,  Âl-İ İmrân Sûresinin Fazîletine Dair Hadis-i Şerifler ;

  OKUNUŞU: Ve ilahüküm ilahün vahıd,lailahe illa hüverrahmanürrahiym.

  Ellahüla ilahe illa hüvel hayyül kayyüm.

  MANASI: Hepimizin ilahı bir ilahtır.Ondan başka ilah yoktur.O rahman ve rahimdir.

  Ondan başka ilah olmayan Allah hay ve kayyümdür.

  Resulü Ekrem:

  "Hiç şüphe yoktur ki,bu iki ayet ism-i azamdır".buyurdu.

  OKUNUŞU: Şehidellahü ennehü la ilahe illa hüve vel melaiketü ve ülül'ılmi kaimen bil kıst,la ilahe illa hüvel aziyzül hakiym.

  MANASI: Allah ve melekler ve ilim sahipleri şehadet ederler ki ondan başka adl ile kaim ilah yoktur.Mülkünde kuvvetli,hikmet sahibi Allah ancak O'dur.

  Resulü Ekrem:

  "Bu ayet-i kerimeyi okuyan kimse için Cenabı Ecelli Ala yetmiş tane melek yaratır.Kıyamete kadar onun için istiğfar ederler;o kimsenin affını isterler" buyurdu.

  OKUNUŞU: Külillahümme malikel mülki tü'til mülke men teşa-ü ve tenziulmülke mimmen teşaü ve tüızzü men teşaü ve tüzillü men teşaü bi yedikel hayr,inneke ala külli şey'in kadiyr.

  Anlamı: De ki:Ey mülkün sahibi Allahım!Dilediğine mülk verirsin,dilediğinden mülkü çeker alırsın ve dilediğini aziz edersin,dilediğini zelil edersin,hayır yalnız senin elindedir,muhakkak ki sen her şeye kadirsin.

  "Ali İmran'daki bu ayet ism-i azamdır.Onunla dua edildiği vakit kabul edilir."

  "Ali İmran'ı okuyan kimseye kıyamet günü sırat üstünde okuduğu her bir ayetin karşılığında emniyet verilir."

  "Bir kimse Ali İmran suresini Cuma günü okursa,güneş batana kadar Allah Teala o kimseye rahmeti ile tecelli eder,melekler ise mağfiretini isterler."