Akvaryum Sözlüğü

'Eğitim Merkezi' forumunda EyLüL tarafından 4 Temmuz 2011 tarihinde açılan konu


 1. Akvaryum Sözlüğü
  Akvaryum Sözlüğü,Ballıklar
  Akvaryum Sözlüğü Burada


  Abyssal Fishes: Okyanusların çok derinlerinde yaşayan balıklar

  Acclimatization: Balığın yeni bir ortama veya farklı ilklim şartlarına adaptasyonu

  Acidic (Asidik,Asidite): Su içindeki hidrojen iyonlarının sayısının pH 70 altında olması Ayrıca suyun asidik olması aşırı yemlemeninde işareti olabilir

  Actinic (Aktinik): Güneş ve benzeri ışınların kimyasal değişikler meydana getirme özelliği Güneş ışınlarının potosentez için tam bir ışık spekturumu sağlaması

  Activated Carbon (Aktif Karbon): Deniz,tatlı su ve sudaki pisliklerin katı karbon tarafından absorbe edilmesi

  Adipose Fin (Adipoz Yüzgeç): Kuyruk yüzgeçine yakın, önünde ve sırt yüzgeçin gerisinde bulunan küçük dolgun bir tip yüzgeç Tropheus’larda Adipoz yüzgeç yoktur, genelde yayın balıklarında görülür

  Adnate: Yapışmak, birlikte büyümek

  Aeration (Havalandırma): Oksijenleme amacı ile suyun hareket ettirilmesi, havayla teması

  Alkaline (Alkalinite): Su içindeki hidrojen iyonlarının sayısının pH 70 üstünde olması

  Air Pump (Hava Motoru): Akvaryuma hava vermeye yarayan elektrikli motor

  Algae (Alg): Küf, mantar ve şapkalı mantarlarıda içeren tek hücreli mikroskobik tiplerden büyük deniz yosunlarına kadar uzunan ilkel su bitkileri

  Alimentary Tract: Sindirim sistemi veya kanalı

  Alveolus, Alveoli (Alveol): Akciğerlede bulunan, bal peteklerine benziyen çukurumsu hücre

  Ammonia (Amonyak): NH3 Azot döngüsünün ilk adımıdır Amonyak genellikle balıkların idrarı, ölü balık ve bitki artıkları sonucu oluşmaktadır Balık ölümlerinin muhtemel sebeblerindendir Balıkların büyük çoğunluğu için çok zehirli bir maddedir Akvaryumunuzda sıfır olmasına dikkat edin
  [g]
  Ammonia Tower: Biyolojik filtrasyonda kullanılan, biyolojik filtrasyon malzelerinin kullanıldığı plastik bölme Su filtre malzemeleri arasından geçerken hava ile temas edip bakteriler sayesinde zehirli amonyak ve nitritin atılmasına yardım edilmesi Bu ıslak/kuru filtrelerde bakteri gelişimini hızlandırır

  Amphibious (Amfibi): Karada ve suda yaşama yeteneği

  Anaerobic Bakteriler: Oksijensiz ortamlarda yaşayan bakteri çeşidi

  Anal Fin (Anal Yüzgeç): Balığın kuyruk bölgesine yakın, üreme organları ile kuyruk arasındaki yüzgeç

  Anabatoids: Atmosfer havasını soluyan balıklar, gurami,betta gibi

  Aerobic Bakteriler: Oksijenli ortamlarda yaşayan bakteri çeşidi

  Aragonite (Aragonit): Bazı deniz kabuklarının ve resif mercanlarının kalsiyum karbonat iskeletini oluşturan mineral

  Bacteria (Bakteri): Yaşamın başlangıçından beri varolan en ilkel tek hücreli canlılar, nitrojen çevrime yardım ederler

  Ballast (Balast): Floresan lambaların güç kaynağı

  Biological Filtration (Biyolojik Filtrasyon): Zehirli maddelerin parçalamasıyla oluşturulan süzme süreci Bu parçalanma sürecinde yararlı bakteriler yardımı ile zararlı maddeler ayrıştırılarak daha zararsız hale getirilir, filtreler malesef zararlı maddeleri tamamen filtre edemiyor

  Barbel: Bazı balıkların ağız kenarlarında bulunan duyargalar kedi balıkları,yayın balıkları ve Loache türlerinde genelde yiyecek aramak için kullanılan anten benzeri organlar

  Berlin Method of Filtration: Canlı kaya ve protein skimmer kullanılarak yapılan biyolojik filtrasyon yöntemi

  Bicolor: İki renkli

  Brachiae: Solungaçlar, balığın solunumu ile ilgili organları

  Brachiocranium: Solungaçların yapısını destekleyen kılçıklı iskelet

  Brachiopoda : Saç gibi kaplı, kalp gibi atan bir beslenme organı ve sırt ile göğüs altı sübapları olan bir deniz yumuşakçası

  Brackish Water (Acı Su): Tatlı su ile deniz suyu arasında kalan bir çeşit su tipi, genellikle büyük göllerin veya nehirlerin okyonuslara aktığı yerlerde bulunur, tuzluluk oranı tatlısuya göre daha azdır

  Bubble Nest (Köpük Yuva): Kabaracık yuvası, labirentli balıkların yumurtalarını suyun yüzeyinde oluşturdukları kabarcıkların içene yerleştirdikleri yuva

  Buccal Incubation: Yumurtaları ağızda kuluçkaya yatırma

  Buffer (Tamponlayıcı): Suyun, içindeki pH değişimlerine dayanmasını sağlayan süreçtir Suyun kalsiyum karbonat içeriği ne kadar fazlaysa tamponlama kapasiteside o kadar yüksek olur

  Caudal Fin : Kuyruk yüzgeçi, kuyruk

  Canine (Kanin): Diğerlerinde daha uzun,büyük ve konik şekilde olan diş

  Cannister Filter (Dış Filtre): Motoru ve haznesi akvaryumun dışında olan ve bir çift hotum yardımıyla suyu alıp temizleyen filtre

  Carbon Dioxide (Karbon dioksit): CO2 Canlıların ürettiği atık madde, bitkilerin fotosentez için kullandıkları temel ihtiyaç maddelerinden biri

  Carnivorous (Karnivor): Etçil, canlı balık avlayanlar

  Caudal Penduncle: Balığın kuyruğunu gövdesine bitiştiren dar kısım

  Calcium Carbonate (Kalsiyum Karbonat): CaCO3 Sert suda yüksek konsantrasyonlarda bulunan beyaz, kristalize bir mineral

  Cephalic Fins: Kafanın hemen yanında bulunan yüzgeçler

  Cheek: Balığın gözü ile kafası arasındaki bölge

  Chemical Filtration (Kimyasal Filtrasyon): Kimyasal reaksiyonla çözümlenmiş artıkların arıtılması

  Chiller (Soğutucu): Akvaryumun ısısını düşürmek için kullanılan soğutucu, akvaryum kliması

  Chloramine (Kloramin): Sular idaerisinin veya belediyelerin içme suyundaki mikropları öldürmek amacı ile kullandıkları kimyasal, balıklar için öldürücü, çeşitli su düzenleyiciler ile sudaki etkisi engellenebiliyor Suyu uzun süre havalandırarak dinlendirmek kloraminin etkisini azaltmak için yeterlidir

  Chlorine (Klor): CL2 Sular idaerisinin veya beledeyelerin içme suyundaki mikropları öldürmek amacı ile kullandıkları kimyasal, balıklar için öldürücü olabiliyor, çeşitli su düzenleyiciler ile sudaki klorun etkisi engellenebiliyor Suyu bir süre havalandırarak dinlendirmek klorun uçması için yeterlidir

  Chromatophores: Renkli pigment hücresi

  Cichlid: Asya, Afrika ve Güney Amerika’ya kadar uzanan bölgede yaşayan bir tür tatlı su balığının genel adı

  Cirri: Bazı soğuk su türlerinin gözünün üzerinde bulunan kısa bir organ

  Coitus,Copulation: Çiftleşme

  Conductivity (İletkenlik): Suyun geçirgenliği,iletkenlik

  Coral Sand (Mercan Kırığı): Mercanların ezilerek kum haline getirilmesi

  Cutis: Derinin iç tabakası,ikinci katmanı

  Daphnia (Su Piresi): Göllerde ve havuzlarda yaşayan küçük canlılar, su piresi

  Deionizer: Mekanik ve kimyasal filtrasyonda çeşme suyunu akvaryuma vermeden önce suyun temizlenmesi işi yapan aygıt, bölüm

  Denitrification (Denitrifikasyon): Sudan azot ve azotlu bileşiklerin çıkarılma süreci

  Detritus: Akvaryum tabanına toplanan artıklar

  Diaphanous: Yarı saydam

  Diatoms: İçeriği klorofil ve besleyici lipit olan, okyanus ve tatlısularda bulunan tek hücreli organizmalara verilen genel isim

  Diatom Filter: Özel filtre ortamı sayesinde tek hücreli organizmaları filtre edilmesini sağlayan filtre tipi

  Dorsal Surface: Balığın sırt bölgesi

  Dorsal Fin: Balığın kafa ile kuyruk arasında bulunan yüzgeçi, sırt yüzgeçi

  Dustus Pneumaticus: Yemek borusunu air/swim bladder’e bağlayan tüp

  Ectoparasite (Dış Parazit): Balığın vücudunun dışında yaşayan yaşayan parazit

  Egg-Layer (Yumurta döken): Dişi yumurtladıktan sonra döllenen yumurtalar

  Egg Spots (Yumurta Beneği):Erkeklerin anal yüzgeçlerinde bulunan noktalar

  Epidermis: Derinin dış katmanı, üst deri

  Esophagus: Ağız ile mideyi birbirne bağlayan tüp

  Eye in snout: İktayologların kullandığı, gözün orantılı bir şekilde adım adım ölçülmesi olarak ifade edilen bir ölçü tekniği

  Fertilization (Döllenme): Sperm ve yumurtanın birleşmesi

  Filaments: Sivri yüzgeç, kuyruk ucu

  Fry: Yeni doğmuş veya yumurtadan yeni çıkmış yavru balık

  Forehead: Kafanın önündeki eğim

  Fungus: Balığın gövdesinde oluşan pamuğa benzeyen mantar

  Genus: Türleri ayırt etmede kullanılan ve büyük harf ile başlayan bilimsel ifade

  Gill: Solungaç, balığın solunum işlemi sırasında kullandığı organ, Sudaki O2′ni süzer

  Gill Cover: Solungaçı koruyan sert, kemikli tabaka

  Gonopodia: Canlı doğuranların erkeklerinin, dişilerinin içine sperm koymakta kullandığı uzun bir görünüme sahip anal yüzgeçler

  Gravid: Hamile balık, yumurta dökmeye hazır dişi

  Guanin: Pulların altında bulunan, ışığın yansımasını temin eden madde, genelde tatlısu balıklarında bulunur

  Hard Water (Sert Su): Su içersinde çözünmüş tuz miktarının yoğun olması

  Herbivore (Otçul): Besin ihtiyacını bitki ve yosunlardan karşılayan balık grubu

  HO lighting: Yüksek verimli floresan lamba

  Hybrid (Kırma, Hibrid): İki farklı türün çifleşmesi sonucu ortaya çıkan tür

  Hydrogen Sulfide: Hidrojen sulfit

  Ich, Ichtyophthirius (Beyaz Benek): Beyaz nokta olarak bilinen, tek hücreli bir parazit

  Ichtyology: Balıkları inceleyen bilim dalı

  Internal Filter (İç Filtre): Akvaryum içinde kullanılan filtrelere verilen genel isim, iç filtre

  Invertebrates (Omurgasızlar): Omurgasız tuzlusu hayvanları

  Iodine: İyot

  Kalkwasser: Suda çözülmüş olarak bulunan kalsiyum hidroksit

  Killifish: Yıllık balıkları olarak geçen çok değişik renklere sahip olan fakat ömürleri kısa,üremeleri emek isteyen bir tür Serkan Alasya’nın sitesinde detaylı bilgi bulabilirsiniz

  Labyrinth Organ (Labirent Organı): Beta Gurami labirentli balıklarda bulunan solunum organı

  Lamprey: Yılan balığı şeklinde yuvarlak ağızlı, emici bir su hayvanı

  Lateral Line: Balığın her iki yanında ve deri içinde uzanan, sudaki titreşimleri sinir sistemine ileten duyu organı

  Live Rock (Canlı Kaya): Canlı kaya Deniz akvaryumlarında kullanılan küçük yumuşakça ve alg’lerin işgaline uğramış normal kaya

  Livebearer (Canlı Doğuranlar): Yumurtaların balığın vücuduna döllendiği ve yavrularını canlı olarak dünyaya getiren balık türü

  Mechanical Filtration (Mekanik Filtrasyon): Mekanik olarak arıtma(süzme) işinin yapılması

  Milt: Balıkların spermi

  Mineral: Suda doğal olarak bulunan inorganik maddeler

  Mouth Brooder: Yumurtalarını veya yavrularını ağızda büyütüp,barındıran balıklara verilen isim

  Nacreous: İnci pulu çekirdeği

  Nitrification (Nitrifikasyon): Bakteriler tarafından, zehirli amonyağın, nitrit ve nitrata dönüştürüldüğü kimyasal süreç

  Nitrate (Nitrat): (NO3) Biyolojik süzme ile alınan azot bileşiği

  Nitrites (Nitrit): (NO2) Süzme işlemiyle alınan amonyak ve nitrat arası bileşik

  Nuchal Hump (Kafa): Erkek cichlidlerdeki geniş alın

  Operculum, Opercle: Solungaç kapağı

  Otoliths: Balığın işitmesini ve sesin dengelenmesini sağlayan, kulaktaki üç kemik

  Ovary: Dişinin üreme için salgı yapan organı,bezesi

  Overfeed: Aşırı besleme

  Ovipositor: Ucu sivri tüp şeklinde olan ve yumurta bırakmaya yarayan uzuv

  Ozone: Ozon

  Peat (Turba, torf): Çürümüş bitkilerden elde edilen kömür, turba yosunu Suyun pH’nı düşürmek için kullanılan bir tür yosun

  Pectoral Fins: Göğüs yüzgeçi

  Pelvic Fins: Anal yüzgeçin önünde bulunan yüzgeç, çıkış yüzgeçi

  pH: Suyun asit ve alkalitesini anlatan logoritmik ölçü birimi

  Pharyngeal Teeth: Balığın boğazındaki dişler

  Photosynthesis: Işık yardımı ile besin biriktirme süreçi

  Piscovore: Diğer balıkları yiyen balık grubu

  Planktivore: Plankton ile beslenen balık grubu

  Pleco (Vatoz, vatos): Pleco veya Plecostomus

  Powerfilter: İç elektrik motoru olan filtre

  Powerhead: Güç kafası

  Prefilter: Ön filtre

  Ray: Yüzgeç zarlarını tutan sert ince kemikler

  Redox: Bir su kütlesindeki azalma ve oksidasyon potansiyeli için kullanılan kısaltma Yüksek redox potansiyelli bir su berrak,iyi kaliteli ve yüksek düzeyde O2′e sahiptir Düşük redox potansiyelli bir su ise düşük kalitesi ve yetersiz düzeyde O2 içerdiğini gösterir

  Reverse Osmosis: Çeşme suyunu arıtma yöntemlerinden biri

  Phosphorous (Fosfor): Fosforlu Deniz akvaryumları için önemli trace elementlerden biridir Genetik madde bloklarının inşasında ATP (adenosine triphosphate) oluşumuna yardım eder

  Plankton: Besin zincirindeki en ufak ve ilkel yaratıklar

  Protein Skimmer: Protein toplayıcısı, deniz akvaryumlarında, elektrik yüklü, aktive edilmiş bir köpük oluşturarak sudan atık maddeleri toplayan bir çeşit filtre

  Salt (Tuz): Anyon ve katyonların genel adı

  Saggita: Kulaktaki en büyük otolith

  Scale: Pul

  Scalpel: Cerrah balığının sırtındaki dikenler

  School (Sürü): Aynı tür veya cins balıkların grup halinde bir arada yüzmeleri

  Scute: Yayın balıklarının sert sırt pulu

  Sediment: Akvaryum tabanında biriken atıklar,yem,bitki,ölü balık, tortular

  Shaol: Aynı türden balıkların bir arada bulunması

  Shimmies: Üşüyen balıkların hareketsiz, yan yana durmaları

  Silicon (Silikon): Silisyum, deniz sistemlerindeki eser elementlerden biri

  Soft Water (Yumuşak Su): Su içersindeki çözünmüş tuz miktarının çok az olması

  Spawning: Yumurtlamak

  Species: Tür, cins

  Specific Gravity (Öz Ağırlık): Saf suya göre, bir sıvının yoğunluk oranı

  Strain: Aynı özellikteki balıklar,türdeş

  Strontium: Mercan resiflerinin büyümesi için gerekli temel elementlerden biri

  Subspecies: Alttür

  Substrate (Substrat): Akvaryum tabanında kullanılan çakıl,mercan kırığı,midye kırığı,nehir kumu Alt tabaka,alttaş

  Substratum: Doğada tabanda bulunan maddelerin(çakıl,mercan,kum)farklı katmanları

  Swim Bladder,Air Bladder: Balığın suyun içersinde dengede durabilmesini sağlayan içinde gaz dolu olan organ

  Trace Elements (Eser Elementler): Tatlısu ve tuzlu su akvaryumlarında gerekli olan birçok elemente verilen genel isim, çok az miktarda bulunur, kalsiyum, stransiyum, iyot, ozon, kobalt, demir, bakır, selenyum

  Trickle Filter: Bölmelerde biyolojik filtrasyon malzelerinin kullanıldığı, suyun filtre malzemeleri arasından geçerken hava ile temas edip yararlı bakteriler sayesinde zehirli amonyak ve nitritin atılmasına yardım edilmesi Bu ıslak/kuru değişim filtrelerdeki bakteri gelişimini hızlandırır

  Tubercle: Tatlısu balıklarının solugaç kapaklarında görünen küçük beyaz sivilce benzeri kabarcıklar

  Turbulence: Hızlı ve güçlü su hareketi

  Ultraviolet Sterilizer (UV): Zararlı bakteri ve mikro organizmalardan UltraViole ışığı kullanarak arıtma yöntemi

  Undergravel Filter: Tabanda oluşan pisliklerin, çakılların altındaki tabla aracılığı ile temin edilen süzme yöntemi

  Ventral Fin (Ventral Yüzgeç): Karınaltı yüzgeçi

  Ventral Surface (Karın Bölgesi) : Balığın midesinin ve üreme organlarının olduğu bölge

  Venturi: Silindirik bir yapıya sahip olan, havanın suyun içinden hızlı bir şekilde geçtiği popüler bir protein skimmer dizaynı

  VHO Lighting: Yüksek verimli floresan ışığı Bu tip ışıklar özel balats ile kullanılır ve geniş spektrumda ışık verir

  Wet/Dry Filter (Islak Kuru Filtreler): Islak/Kuru filtre, bölmelerinde biyolojik filtrasyon malzelerinin kullanıldığı, suyun filtre malzemeleri arasından geçerken hava ile temas edip yararlı bakteriler sayesinde zehirli amonyak ve nitritin daha hızlı atılmasını sağlayan filtre tipi

  Zeolite (Zeolit): Amonyağı kendi üzerinde toplayarak akvaryumdan atılmasını sağlayan madde, sadece tatlısu akvaryumlarında kullanılır