Aktif Taşıma Nedir - Aktif Taşıma Hakkında Bilgi

'Bunları biliyormusunuz' forumunda Wish tarafından 13 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu


 1. Aktif Taşımanın Tanımı - Aktif Taşıma Hakkında - Aktif Taşıma Nasıl Olur - Küçük ve Büyük Moleküllerin Aktif Geçişi - Aktif Taşıma Olayları Nelerdir


  Maddelerin alınması ve atılması sırasında ATP harcanıyor ve enzimler kullanılıyorsa,bu olaylara aktif taşıma denir

  1 Küçük moleküllerin Aktif Geçişi

  Difüzyonla alınabilecek kadar küçük olan maddeler yoğunluk farkı yoksa,bu yolla hücre içine alınamazBu durumda hücre maddeleri enerji harcayarak iç ortama alabilir

  Moleküllerin az yoğun ortamdan çok yoğun ortama doğru taşındığı bu madde alışverişi olayına aktif taşıma denirAktif taşımayla madde alışverişi hem hücre içine doğru hem de hücre dışına doğru gerçekleşebilir

  Aktif taşıma olayı sadece canlı hücrelerde gerçekleşebilirÇünkü bu olay sırasında hücre zarında bulunan enzimler kullanılır ve enerji harcanırBu olay sırasında kullanılan enerji solunum sırasında üretilen ATP den sağlanır

  Aktif taşıma sayesinde iki ortam arasındaki yoğunluk farkı korunabilirÖrneğin Nitella isimli bir yosun türü bulunduğu ortama göre 1000 kat daha fazla Na iyonu taşıyabilir

  2 Büyük Moleküllerin Aktif Geçişi  Aktif Taşıma Olayları: Hücre ihtiyacı olan maddeyi dış ortamdan yoğunluk farkından
  yararlanarak ulaşamadığı veya fazla olan gereksiz maddeyi atacak ortam sağlayamadığı
  zaman kendi metabolik enerjisini kullanarak, ATP harcayarak madde alışverişini
  gerçekleştirir Hücreye madde alımına endositoz, madde atımına ise ekzositoz denir

  Endositoz: Pinositoz ve fagositoz olmak üzere 2'ye ayrılır Kesecikler oluşturularak yapılır

  Pinositoz: Sıvı maddelerin aktif taşıma yoluyla alınmasıdır Hücre membranında küçük içe

  çöküşler olur Bu çöküntülere sıvı alındıktan sonra veziküller hücre yüzeyinden ayrılır ve
  sitoplazma içerisine hareket eder

  Fagositoz: Pinositoza benzer biçimde katı partikülün hücre içine alınmasıdır Makrofajlar ve lökositler gibi hücre tipleri artık madde, bakteri, yabancı maddeleri yok etmek için fagositoz yaparlar Burada madde yine çöküntüyle alınarak vakuol oluşturulur ve daha sonra,kullanılmak üzere gerekli yere hareket eder

  Pinositozifüzyonla alınamayan büyük sıvı moleküllerin hücre içine alınmasıdırBu olayda fagositozda olduğu gibi yalancı ayak oluşturarak besinler hücre içine alınamazÇünkü sıvı molekül yalancı ayakla sarılamazBu nedenle Yalancı ayak yerine hücre zarında çöküntü şeklinde pinositoz cebi oluşturulurOluşturulan cep hücre içine doğru boğumlanarak besinin içeri alınması sağlanmış olur

  Ekzositoz: Zarla çevrili bir yapının plazma membranı ile kaynaşarak membranın bütünü
  bozulmadan hücre dışına maddenin boşaltımıdır Ekzokrin, pankreas, süt ve tükrük
  Bezleri gibi örneklerde salgı yapıcı hücrelerden biriken maddeler bu şekilde dışarı boşaltılır

  Sitoplazma:İçerisinde organelleri, bazı maddeleri, taşıyıcıları bulunduran akışkan %75i su
  olan sıvı yapıdır