Akıncılar şiiri hangi dönemde yazılmıştır

'Etüt Merkezi' forumunda Burcu tarafından 24 Kasım 2014 tarihinde açılan konu


 1. Akıncılar şiiri hangi dönemde yazılmıştır

  Akıncılar şiiri epik bir şiirdir. Şair "Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün" şeklindeki aruz kalıbını benimsemiş olsa da günümüz Türkçesine daha yakın sözcük seçimi şiire modern bir hava katmaktadır.
  Yahya Kemâl, Türk şiirine gerek ahenk, gerek estetik ve gerekse şekil bakımından milli bir yapı kazandırmıştır. Onun, şiiri geleneksel şiirimizle batılı şiir anlayışlarının başarılı bir bileşkesidir. Şair milletimizin özünde olan değerleri batılı bir yaklaşımla inceleyerek şiirlerine yansıtmıştır. Şiirimize Avrupalı anlayışı, metodu ve bakış tarzını getirerek; Türk şiirinin kurulup yerleşmesine ve şiirimizin kendi sesini bulmasına öncülük etmiştir.

  AKINCILAR

  Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik
  Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik

  Haykırdı, ak tolgalı beylerbeyi "İlerle!"
  Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle

  Şimşek gibi atıldık bir semte yedi koldan
  Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan

  Bir gün yine doludizgin atlarımızla
  Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla

  Cennette bu gün gülleri açmış görürüz de
  Hâlâ o kızıl hâtıra gitmez gözümüzde

  Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik
  Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik

  Yahya Kemal BEYATLI