Akıl ne demektir?

'Etüt Merkezi' forumunda EyLüL tarafından 2 Haziran 2011 tarihinde açılan konu


  1. insanın düşünme, bilme, davranışlarını belirleme, denetleme ve yargılaması ya da iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, hakkı batıldan ayır-masıyla ilgili kabiliyeti veya dirayetine topluca Akıl denir. Belli yargıların başka yargılar ile mantıksal bağlantılarını kavramak; olayları yönlendiren ve düzenleyen ilkeleri (kanunların) bulmak, dolayısıyla geleceğe ilişkin ya da gelecekte olacak olaylar konusunda öngörüde bulunmak kabiliyeti şeklinde de tanımlanabilir. Pratik yönden akıl ulaşılması istenen amaca veya hedefe götürücü araçların bilerek ve tam olarak uyarlanmasıdır.

    Bu anlamda akıl duyusal yeteneklerle (iç Güdü, çağrışım) değil, akıl yürütmeyle hareket etme ve yargılama kabiliyetidir. Daha özel anlamda, Doğru düşünme, iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayırma kabiliyeti veya gücüdür. Descartes da buna ya-km bir akıl tanımı verir: “ doğru yar gıda bulunmak ve doğruyu yanlıştan ayırmak kabiliyeti olup (ona) akıl veya sağ duyu denilmektedir