Akarsu Ekosisteminde Yaşayan Canlılar

'Eğitim Merkezi' forumunda EyLüL tarafından 5 Ağustos 2011 tarihinde açılan konu


 1. Akarsu Ekosisteminde Yaşayan Canlıların Adları Nelerdir?
  Akarsu Ekosisteminde Yaşayan Canlılar ve isimleri
  Akarsu Ekosisteminde Yaşayan Canlılar


  Deniz Biyomları: Bitkisel planktonlar,Çeşitli balık türleri,midye,yengeç,balina,yunus,deniz anası,ahtapot,deniz yıldızı,hayvansal planktonlar.

  Tatlı Su Biyomları: Saz,kamış,nilüfer gibi bitkiler ve bitki planktonları.Balıklar,kurbağalar,bazı böcek türleri,solucanlar,yumuşakçalar.

  Su Ekosistemlerinin Doğal Sistemlerin İşleyişine Etkisi:
  Su ekosistemleri 2’ye ayrılır.

  Karasal ( göl ekosistemleri,nehir ekosistemleri,bataklık ekosistemleri)

  Denizel ( okyanus ekosistemleri,deniz ekosistemleri)

  Su bütün canlı varlıklarda yüksek oranda bulunan önemli bir maddedir.Örneğin;insan vücudunun %65’i bitkilerin %60-%80’i sudan oluşmaktadır.
  Okyanusların ortalama derinliği 3700metre olmakla birlikte bazı yerlerde çok daha derin çukurlar bulunur.Burada yaşayabilen çok az sayıda canlı ışıksız ortama uyum sağlayabilecek biçimde gelişmiştir.Okyanuslardaki bitki ve hayvan türlerinin çoğu güneş ışınlarının erişebildiği 100metrelik derinlikte yaşar.Okyanus ekosistemi içinde her birinin kendi çevresi ve çeşitli yaşam biçimleri bulunan çok sayıda farklı boyutlarda ekosistemler yer alır.Bu ekosistemler içerisinde farklı türlerde canlılar yaşamaktadır.
  Okyanuslar iklim üzerinde önemli rol oynar.Okyanuslar atmosferle sürekli ısı alış verişinde olduğundan ekvatordaki ısı enerjisinin dağılmasına katkıda bulunur.

  Akarsular;ekosistemlerin önemli bir parçasını meydana getirir.Akarsuyun yer altına sızan kısmı akiferleri yüzeysel akışa geçen kısmı da deniz ve okyanusları besler.
  Akarsuların hızı fiziksel ve kimyasal özellikleri akarsuyun barındırdığı hayvan türü ve sayısı üzerinde etkili olan faktörlerin başında gelir.Bir akarsuda eğim kesintileri ve çağlayanlar varsa biyolojik üretim ve çeşitlilik az olur.Yatak eğiminin fazla olduğu yerlerde bol miktarda alüvyal malzeme taşınıyorsa akarsu bulanık bir görünüm arz eder.Suyun bulanık olması birçok canlı için olumsuz sonuçlar doğurur.
  Genellikle akarsuların yukarı çığırında topoğrafya daha engebeli eğim fazla olduğu için akış hızları fazladır.Burada genellikle bazı böcek türleri ile alabalık yer alır.Orta çığırda eğim biraz azalır ve vadi genişlemeye başlar.Bu kesimde balık türleri artar.Eğimin azaldığı yerlerde planktonlar artar.

  B)Su Döngüsü:

  Su molekülleri;güneş enerjisi ve yer çekiminin etkisiyle litosfer,hidrosfer,atmosfer arasında hareket eder.Bu hareket sonucunda su döngüsü denilen bir sistem oluşur.
  Okyanuslar,gezegenimizin su çevriminde önemli rol oynar.Yeryüzündeki suların buharlaşması ile oluşan nem yoğuşarak bulutları meydana getiri.Atmosferik hareketlerden olan yağışlar suyun tekrar kullanıldığı bu çevrimin önemli bir parçasını oluşturur.Bir yağmur damlası yılda birçok kez buharlaşıp yeniden yağış olarak yeryüzüne döner.Böylece yaklaşık 4 milyon km3 su karalar ile atmosfer arasında hareket eder.