Akaid ne anlama gelir

'Dini Bilgiler' forumunda Sitem tarafından 9 Ocak 2012 tarihinde açılan konu 1. Akaid ne anlama gelir


  Akîdeler. Akîde kelimesinin çoğulu. İslâm dîninde inanılacak şeyler, îmân bilgileri.

  Âkıl ve baliğ olan (ergenlik yaşına ulaşan) erkek ve kadının birinci vazîfesi, Ehl-i sünnet âlimlerinin yazdıkları akâid bilgilerini öğrenmek ve bunlara uygun olarak inanmaktır. Kıyâmette Cehennem azâbından kurtulmak, onların bildirdiklerine inanmaya bağlıdır. (İmâm-ı Rabbânî)

  Ehl-i sünnetin akâidde iki kolu vardır: 1) Mâturîdiyye mezhebi. 2. Eş'ariyye mezhebi.Birincisinin imâmı Ebû Mansur Mâturîdî, ikincisininki İmâm-ı Ebü'l-Hasen Eş'arî hazretleridir. İkisinin bildirdiği îmân esasları aynıdır. Yalnız aralarında, teferruatla ilgili, îzah, ifâde ve uslub tarzından doğan cüz'î farklılıklar vardır. (Taşköprüzâde)

  Hudâ Rabbim nebim hakkâ Muhammeddir Resûlüllah
  Hem İslâm dînidir dînim, kitâbımdır kelâmullah
  Akâidde, Ehl-i sünnet oldu mezhebim, hamdolsun
  Amelde, Ebû Hanîfe mezhebi, mezhebim vallah
  (İbrâhim Hakkı Erzurumî)