Ailenin Hayatımızdaki Önemi Nedir?

'Sosyal Konular' forumunda ZeuS tarafından 10 Kasım 2011 tarihinde açılan konu


 1. AİLENİN ÖNEMİ
  Bütün insanların küçük yaşta öğrendiği en önemli kavramlardan birisi aile kavramıdır. Aile anne, baba ve kardeş gibi en yakınımızdaki olan fertlerin bütününe verilen isimdir.
  Aile kurumu hayatın her evresinde en önemli kurumdur. Destek aldığımız, paylaştığımız ve sığındığımız bu kavram insanların en önemli unsurudur.

  Aile kavramı genelde çocuklar için çok önemli görünür. Fakat yetişkin insanlar içinde en az çocuklar kadar önemlidir. Ailenin güçlülüğü ve sürekli olması hem çocuklar için hem de yetişkinler için yararlı etkiler oluşturur. Dağılan ve sorun olan ailevi ortamlarda çocukların gördüğü zarar kadar yetişkinlerde bu durumlardan etkilenmekte. Problem olan bir ailede o ailenin bütün fertleri ondan etkilenmektedir.

  Bu durumlarda özellikle anneyle babanın boşanıp ayrı yaşamaya karar vermesi durumu çocukları çok etkiler. Özellikle küçük çocuklara nazaran yetişkin çocuklar bu olaydan daha fazla etkilenirler. Bu boşanma ve ayrı yaşama durumları çocuğun ruh sağlığını etkiler ve bununla beraber birçok problem oluşur.
  Aile Yapısı
  Aile, toplumun en küçük birimi olarak kabul edilir. Aile denince genellikle aynı evde oturan anne ve baba ile varsa onların evlenmemiş çocukları anlaşılır. Bu tip aileye “çekirdek aile” denir. Çekirdek ailedeki çocukların evlenmesiyle de yeni bir çekirdek aile ortaya çıkar. Ama aile sözcüğünün bundan daha geniş anlamı da vardır. Daha çok sayıda akrabadan oluşan birimi, hatta bir soyu ya da sülaleyi tanımlamak için de aile sözcüğü kullanılır.
  Ailedeki normal iletişim ve etkileşimi engelleyen faktörler:
  * Aileyi ve bireyleri ilgilendiren konular üzerinde yüzeysel konuşma,
  * Aşırı soru sorma, yersiz şüphe ve tereddütler,
  * Yapay ilgi gösterme,
  * Konuşma ve izah etme olmadan, karşı tarafın hareketlerini, düşüncelerini yorumlamaya ve tahmin etmeye çalışma ,
  * Geçmişteki üzücü ve tatsız olayların sık sık gündeme getirilmesi,
  * Sorulan soruları cevapsız bırakma,
  * Bireylere söz ile baskı kurmaya çalışma,
  * Abartılı bir şekilde onaylama veya reddetme,
  * Sık sık öneride bulunma veya kişisel düşünceleri kabule zorlama,
  * Suçlama, eleştirme, olumsuz değerlendirmeler yapma,
  * Emir verme, tehdit etme,
  * Samimiyetten uzak kalma, yalan söyleme,
  * Alay etme, küçük düşürmeye çalışma, fikirlere değer vermeme,
  * Olayların olumsuz yönlerini çıkarmaya çalışma,
  * Küçük hataları çok abartma,
  * Fedakârlığı devamlı karşı taraftan bekleme,
  * Ortak faaliyetlere gereken önemi vermeme,
  * Karşıdakini ifade etme imkânı tanımama,
  Sorunlu Olabilecek Aile Tipleri:
  1. Babanın çalıştığı, daha çok ev hakkında annenin söz ve kurallarının geçerli olduğu, Çocuklarının bakımının tamamen anne üzerinde olduğu, babanın çoğu zaman çocukları ile mesafeli olduğu aile ,
  2. Anne babanın deneyimsiz olması, genç yaşta evlenmeleri, istemeyerek çocuk sahibi olmaları, çocuk konusunda anlaşamamaları ve çeşitli nedenler ile sürekli anlaşmazlık göstermeleri ile kendini gösteren aile tipidir.
  3. Anne ve baba daha çok kendiişleri ile yüklü, çocuk küçükse büyük anne baba veya dadıya bakımının bırakıldığı, büyükse kendi haline bırakılan aile tipidir. Bu durumda çocuktan sürekli düzen ve disiplin istendiği aile tipidir.
  4. Aile daha çok atadan gelen geleneklere bağlıdır. Çocuğa davranışın önemi konusunda çok fazla bilgili olmayan aile yapısıdır.
  5. Kırsal bölgelerden kente göç eden, sosyal, ekonomik ve uyum açısından bazı problemler ile karşılaşan aile yapısıdır.
   


Similar Threads: Ailenin Hayatımızdaki
Forum Başlık Tarih
Sosyal Konular Artık Her Ailenin Danışmanı Olacak 27 Ekim 2011
Sosyal Konular Çalışmanın Hayatımızdaki Önemi 22 Haziran 2012