Ailede kadın nasıl olmalıdır?

'Sorularla İslamiyet' forumunda Wish tarafından 16 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu


 1. Ailede kadının önemi
  Ailede kadının yeri


  Kadın ve erkeğin ailedeki yeri ve vazifeleri ayet ve hadislerle geniş ve açık bir şekilde belirtilmiştir Yaradılışlarına uygun vazife ve sorumlulukları anlatılıp, ortaya konmuştur
  "Allah'ın insanlardan bir kısmını diğerine üstün kılması sebebiyle ve erkekler mallarından harcama yaptıkları için kadınların idarecisi ve koruyucusudur Onun için sâliha kadınlar itaatkârdır"
  Ayette buyurularak, kadın ve erkeğin vazifelerinin esası ifade edilmiştir
  Fazîlet ve takvâ noktasındaki üstünlük, ne yalnız kadına, ne de yalnız erkeğe bağlı kalmamıştır Bu üstünlük eşlerin gayretine bağlıdır Ancak, kadının erkekte olmayan ve yaratılıştan gelen bazı hususiyetleri olduğu gibi, erkeğin de aynı şekilde yaratılışı ve yapısı icabı bazı meziyetleri vardır Bundan dolayı her ikisi muhtelif cihetten birbirine muhtaçtırlar Erkeğin maddi gücü, aileye iktisadi desteği, cesaret ve idareciliği fıtri hususiyetleri olduğu gibi, kadın da şefkati, merhameti, itaatkâr ve cazibedar oluşu gibi vasıflara haizdir
  Aile hayatı eşlerin birbirinin hukukuna riayetleri neticesinde devam eder Âyeti Kerime’de buyurulduğu gibi:
  "Erkeklerin kadınlar üzerindeki hakları gibi, kadınların da erkekler üzerinde birtakım, iyi davranışa dayalı hakları vardır Ancak erkekler için kadınlar üzerinde bir üstünlük payı vardır(Aile reisi erkektir)"
  Erkeğin kadın üzerindeki haklarından bazılarını sıralayacak olursak, en başta kadının itaatkâr olması gerekir Kadın, kocasına dine aykırı bir arzusu olmadığı müddetçe itaat etmek zorundadır Bu nokta üzerinde çok ısrarla duran Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) bir hadisi şeriflerinde:
  "Kadın kocasına itaat etmedikçe, Rabbi'ne itaat etmiş olmaz" buyururlar Diğer bir hadis de ise:
  "Eğer ben bir kimsenin diğer bir insana secde etmesini emretmiş olsaydım, kadının kocasına secde etmesini emrederdim" buyurulur Yine başka bir hadis’te de, hanımını bir ihtiyacı için çağırması halinde, kadının ocak başında dahi olsa, yanına gidip isteğini yerine getirmesi emredilir
  Kadının itaat mükellefiyetini, kayıtsız şartsız bir kölelik manasında anlaşılmamalıdır Zira kadın kendi şahsiyetini muhafaza ederek, kocasının meşru isteklerine boyun eğecek; dinin prensiplerine ters düşen arzularına ise, karşı çıkacaktır "İtaat kadının en makbul ibadetleri arasında sayılmıştır"
  Bu mükellefiyetin hakkıyla yerine getirilmesi, imanlı bir hanıma ebedi saadeti kazandırmaya kâfîdir Bir başka hadis meâlinde ise şöyle bir müjde verilir:
  "Bir kadın, kocası kendisinden razı olduğu halde ölürse, Cennete girmeye hak kazanır"
  Kadının en güzel hasleti sadâkatdir Kadın kocasının malını, evladını ve herşeyini muhafaza etmekle mükelleftir Kocasını her zaman ebedî bir arkadaş olarak görmeli, gözünü dışarıda bırakmamalıdır Kadın, kendisine has yaradılışı icabı, kocasına karşı ev hanımlığı vazifesini eksiksiz yaparak, iş dönüşünde güler yüzlü karşılaması, sabahleyin aynı şekilde tatlı dil ve güler yüzle uğurlaması kocasını eve bağlamak için yetecektir
  Kadının kocasına karşı güzel giyinip, süslenmesi ve kokulanması da teşvik edilmiştir Kadın elinden geldiği kadar tatlı diliyle, kocasının kusurunu ıslaha çalışmalı, samimi hürmet ve muhabbet göstererek soğukluğa ve dargınlığa meydan vermemelidir Evdeki huzurun temini ve devamı bilhassa kadının elindedir
  Bunun için kadın, kocasına candan bir yoldaş, samimi bir sırdaş ve ebedi bir arkadaş olmalıdır