Aile Hukuku – Terk Nedeni İle Boşanma İhtar Dilekçesi

'Güncel Bilgiler' forumunda Wish tarafından 16 Haziran 2010 tarihinde açılan konu


 1. Aile Hukuku – Terk Nedeni İle Boşanma İhtar Dilekçesi

  AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE
  .

  DAVACI :
  VEKİLİ : Av.
  DAVALI :
  KONUSU : Terk sebebiyle ihtar kararı verilmesi talebidir.

  OLAYLAR :
  1-Davalı .. ile müvekkil . tarihinde evlenmişlerdir. Davalı evliliğin kendisine yüklediği görevleri yapmamak maksadıyla evlenme tarihinden 5 ay sonra müşterek evi terk ederek ve tüm eşyalarını alarak babasının evine gitmiştir. Halbuki,davalının evini terk etmesini gerektirecek hiçbir haklı sebebi de yoktur.
  2- Dost ve akrabaların bu konudaki girişimleri de olumlu bir sonuç vermemiştir.
  3-Aradan 3 yıldan fazla bir zaman geçmiştir. Davalı .ın müvekkil tarafından hazırlanan .. adresindeki evine mahkemenizin takdir edeceği dönüş masraflarını yatırmaya hazırız.
  HUKUKİ SEBEBLER
  DELİLLER :
  : MK md.164 ,HUMK ve ilgili mevzuat.
  Nüfus kayıtları,tanık beyanları ikamesi mümkün her türlü delil.
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerden dolayı aradan 3 yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen evine dönmeyen davalı ..a;
  1/Yukarıda adresi verilen evine dönmesi,
  2/Dönmediği taktirde Terk Sebebiyle Boşanma Davası açılacağının ihtaren bildirilmesine karar verilmesini saygı ile vekaleten arz ve talep ederim.15/07/2006

  DAVACI VEKİLİ
  Av. ..
  EKİ: 1-Onanmış vekaletname örneği
  2- Nüfus kayıt Örneği

  dilekceornegi5.