Ahmet yesevinin hayatı özet

'Sorun Cevaplayalım' forumunda Gazel tarafından 3 Oca 2012 tarihinde açılan konu

 1. Ahmet Yesevi'nin Hayatı:

  Ahmet Yesevi, Türklerin manevî hayatına asırlarca hükmeden, Türk halk sufilik geleneğinin kurucusudur.
  Arslan Babadan teslim aldığı emaneti, insanlara “hikmetleri aracılığı ile damla damla özümseten; kutsal emaneti Horasan Erenleriyle dünyanın dört bucağına ulaştıran; Türk diliyle yazdığı hikmetleriyle dilimizin gelişmesi ve zenginleşmesine büyük katkısı olan, “Pîr-i Türkistan, Büyük Veli, öncü şair. Ahmet Yesevinin hayatı hakkında bilinenler menkıbelere dayanmaktadır. Eldeki bilgilere göre, Çimkent şehrine bağlı Sayram kasabasında, bazı kaynaklara göre ise bugünkü adı Türkistan olan Yeside doğmuştur. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, 1093 yılında doğduğu, 73 yıl yaşadığı ve 1166 yılında vefat ettiği kabul edilmektedir.
  Babası Sayramın meşhur mutasavvıflarından olan İbrahim Ata (İbrahim Şeyh), annesi ise Sayramlı Musa Şeyhin kızı Ayşe Hatundur. Yedi yaşındayken annesini, ardından babasını kaybetmiş ve ablası Gevher fiehnaz tarafından büyütülmüştür.
  İlk eğitimini babasından alan Yesili Ahmet, manevî eğitimini Yeside devrin meşhur mutasavvıfı Arslan Babadan almıştır. Daha sonra Buharaya giderek Yusuf Hemedaninin yanında manevi eğitimini tamamlamış ve onun ölümü üzerine 1160da halife olmuştur. Bir süre sonra da Yesiye dönerek, hayatının kalan kısmını insanları irşatla geçirmiştir.
  Altmış üç yaşına geldiğinde tekkesinin avlusuna yaptırdığı çilehaneye girmiş ve ömrünü burada tamamlamıştır. Türbesi, Türkistan şehrindedir.
  Yahya Kemal, Ahmet Yesevinin Türk tarihi bakımından önemini; “fiu Ahmet Yesevi kim, bir araştırın, göreceksiniz, bizim milliyetimizi asıl onda bulacaksınız. sözleriyle ifade eder.
  Tasavvufi Türk halk şiirinin öncüsü olan Ahmet Yesevi, düşüncelerini yayabilmek için millî nazım şekli olan dörtlüklerle, hece vezninde, yalın bir Türkçeyle şiirler yazmıştır. “Hikmet adı verilen ve Divan-ı Hikmet adıyla bir kitapta toplanan şiirler, ‹slamiyetin Türkler arasında yayılmasında büyük rol oynamıştır.
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 26 Haz 2014
 2. Ahmet Yesevi'nin Eserleri:

  -*Divan-ı Hikmet şiirleri, Türk tasavvuf edebiyatının çok önemli ve bilinen en eski örneklerini içeren kitaptır.
  -*Akaid, İslamın esaslarının yer aldığı temel eseridir
  -*Fakrname öğrencileri tarafından yazılmış ve kendisine mal edilmiştir.
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 26 Haz 2014
Yükleniyor...