Ahmet Tekin Kimdir

'Biyografi' forumunda Meryem tarafından 18 Oca 2012 tarihinde açılan konu

 1. Ahmet Tekin biyografi
  Ahmet Tekin hayatı


  Ahmet Tekin Kimdir

  Ahmet Tekin 1946 sonbaharında Nevşehir de dünyaya geldi.İlkokula devam ederken hafızlığı da bitirdi.1968de İstanbul İmam-Hatip Okulundan birincilikle mezun oldu.1972de İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsünü, 1974te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 1973te Edebiyat Fakültesinde Umumi Sosyoloji sertifikası aldı. Hukukta öğrenim gördüğü sırada Hukuk Felsefesi, Hukuk Sosyolojisi ve Hukuk Metodolijisi derslerini seçerek okudu.İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Kamu Hukukunda doktoraya başladı, tez safhasında bıraktı. Kamu Hukuku, Tefsir ve Hadis Uzmanıdır.

  Ahmet tekin 1968de “İslâm Fıkhında Mürtede Ait Hükümler isimli Doç. Dr. Abdürrezzak Samarrâînin kitabının dörtte üçünü tercüme etti. (Osman Zeki Soyyiğitle birlikte) O dönemde “Türk ve Amerikan Hukuklarında Grev ve Lokavt Ertelemesi, “İslâm Hukukunda Yabancılar Hukuku, “İslâmdan Önceki Türklerde Devlet veHukuk Anlayışı konularında üç önemli çalışma yaptı.

  Ahmet tekin 1971de Muhammed Yusuf Kândehlevînin “Hadislerle Hz. Peygamber ve Ashabının Yaşadığı Müslümanlık isimli 5 ciltlik hadis kitabını tercüme etti. Kitap 7 baskı yaptı. (Ahmet Muhtar Büyükçınar, rahmetli Yaşar Erol, Prof. Dr. Ömer Faruk Harman, Mustafa Yalçın ile birlikte)

  Ahmet tekin 1974te Talim Terbiye Kurulu Başkanının başkanlığında “Ahlâk Dersleri Programını hazırlayan komisyonda çalıştı. Rahmetli Doç. Dr. Nurettin Topçu, Rahmetli Prof. Dr. Erol Güngör, rahmetli Yaşar Erol ve Doç. Dr. Emin Işık ile birlikte orta öğretimde okutulan “Ahlâk kitaplarını yazdı. Bu kitaplar 1975 – 1980 yılları arasında Talim Terbiye Kurulu tarafından her yıl 14 Milyon Adet bastırılmıştır. Kalem Yayınevinde 155 kitap neşretti. Bu kitapların editörlüğünü yaptı. Bu arada Ahmet Muhtar Büyükçınar, Ömer Faruk Harman, rahmetli Yaşar Erol ile birlikte, Kurandan sonra 6 büyük hadis kitabından biri olan İmam Neseînin 8 ciltlik Sünenün-Neseîsini, Şâfiî imamlarından Süyûtînin şerhi ve Hanefi imamlardan Sindînin haşiyesiyle birlikte tercüme etti.

  1982den itibaren üç yıl süreyle İstanbulda neşredilen “el-Misâk isimli bir Arapça Gazetenin sorumlu Yazı işleri Müdürlüğünü yaptı. Türkiyede çizgileri Türk ressamlarına ait olan renkli ve resimli çocuk kitaplarını ilk neşreden oldu. Kanunî devrinde Arapça divan yazan Türk şairlerinin şiirlerinin tercümesini redakte etti.

  1999da “Hz. Ali k.v. nin Rivayet Ettiği Hadisler ve Görüşleriini derleyip tercüme etti. “Delâilül-Hayrât adlı bir dua kitabıyla “Buharîden Seçme Hadisler adlı 2 ciltlik bir hadis kitabı metinleri ve şerhleriyle birlikte Yasin Yayınevinde neşredildi. Arapça, İngilizce, Farsça bilir. Evli ve 5 çocuk babasıdır.

  Ahmet tekin ESERLERİ:
  • Makâlat - Hacı Bektaşî Velinin Konuşmaları ve Öğütleri
  • “Kuranın Anlaşılmasına Doğru Tefsirî - Meal
  • Kuran Yolunda Kalem Oynatanlar- Meallerle ilgili eleştiriler
  • “Kuranı Hedef Alan Tahrifatçılar
  • “Kuran ile İlân Edilen İnsan Hakları
  • “Diyalogculara Kuran Dersi 2 Baskı yaptı.
  • “Sünnetin Anlaşılmasına Doğru – 3 Cilt 3400 Sayfa – Kaynaklarıyla birlikte 8000 Hadisi havi
  • “Peygamberimizin Yol Arkadaşları – 2 Cilt 2224 Sayfa
  • “Bütün İnsanlığın Peygamberi Hz. Muhammed s.a – Tam Metin Veda Hutbesi ile birlikte
  • “ Kuran ve Sünnetteki Veciz Dualar
  • “Atatürkün Manevi Dünyası – Rahmi VARDI ( Ahmet TEKİN in katkılarıyla)
  • “Hak Din İslam ve Hak Dinden Sapmalar Misyoner Papazların, İncilin ve hristiyanlığın meşruiyetine kaynak zannettikleri Kuran ayetleriyle ilgili doğru anlayışlar.

  Ahmet tekin Neşredilecek eserler :
  • Nüzul Sebepleri ve İlgili Hadislerle Birlikte Kuran Meali
  • İslam Teşri Tarihi
  Kuranı Kerim Lugatı - Türkiye Türkçesi ile birlikte bütün Türk lehçelerinde hazırlanarak Türk Diline ve Kuranı Kerime hizmeti amaçlayan bir kitap.
  [​IMG]