Ahmet Mithat Efendi Kimdir

'Biyografi' forumunda YAREN tarafından 29 Ağustos 2010 tarihinde açılan konu


 1. Ahmet Mithat Efendi  1844 yılında İstanbul’da doğan Ahmet Mithat 28 Aralık 1912′de İstanbul’da yaşamını yitirdi. Hacı Sülayman Ağa’nın oğludu.r Hacı Süleyman, İstanbul Mısır Çarşısı esnaflarındandır. Ahmet Mithat, babasını küçük yaşta kaybetti. 1854yılında abisinin yanına gitmiştir.

  Eğitim hayatına burada başlayan Ahmet Mithat Vidin ’den 1857 yılında ailesi ile birlikte İstanbul’a döndü. Niş Valiliği’ne atanan Mithat 1861 yılında abisi ile birlikte Niş’e gitti. Rüşdiyeyi orada bitirerek Rusçuk’da Tuna Vilayeti memurluğuna atandı. Çalışkanlığı ile Mithad Paşa’nın gözüne giran Ahmet Mithat’a Paşa kendi adını verdi.

  Fransızca’sı çok iyi gelişmişti. 1866 yılında çevirmen olarak Sofya’ya gitti ve orada evlendi. Tuna Gazetesi’nin başyazarı olmuş, 1869 yılında ise Mithad Paşa ile birlikte Bağdat’a yerleşmiştir. Vilayet matbaasıve Zevra gazetesinin müdürlüğünü yapmıştır.

  İlk kitabı Hece-i Evvel ders kitabını yazdı.. 1871 yılında abisinin ölümü üzerine İstanbul’a döndü. Tahtakale’de matbaa kurarak kendi kitaplarını basmaya başlamıştır. Aynı anda Basiret gazetesine yazdı.

  1872 yılında Namık Kemal’le tanışan Mithad , Devir ve Bedir isimli iki gazete çıkardı. Fakat bu gazeteler kapatıldı. Yerine Dağarcık ve Kırkambar dergilerini çıkardı. Dergilerde yayınlanan yazıları nedeni ile Namık Kemal, Ebüzziya Tevfik gibi yazarlar ile beraber Rodos’a sürgüne gönderildi. Burada üç yıl kalmıştır. Rodos’ta Medrese-i Süleymaniye adlı okulda okul açıp ders vermiştir.

  5. Murat’ın affı ile 1876′ yılında İstanbul’a dönmüş, 1876 yılından itibaren İttihat Gazetesi’ni yayınlamaya başlamıştır.
  1878 yılında Osmanlı Sarayı’nın desteği ile Tercüman-ı Hakikat gazetesini çıkarmış 1888′de İsveç’teki Müsteşrikler Kongresi’ne katılmıştır. 1895 yılında Meclis-i Umur-ı Sıhhiye ikinci reisi olmuştur.

  Sabah gazetesinde yazdığı ”Dekadanlar” yazısıyla Servet-i Fünun’u eleştirdi. Sanat ve edebiyatçıların tepkisini aldı. Yazarlığı bırakmak zorunda kalan Mithat Efendi ölümüne kadar Darülfünun’da dünya ve dinler tarihi dersleri vermiştir.