Ahmet Haşim Edebi Hayatı

'Biyografi' forumunda ZeuS tarafından 30 Haz 2011 tarihinde açılan konu

 1. Ahmet Haşimin Edebi Hayatı,
  Ahmet Haşim Edebi Hayatı hakkında bilgi
  Ahmet Haşim Edebi Hayatı

  AHMED HÂŞİM (1884-4-VI.1933)

  Şâir ve yazar Ahmet Haşim Bağdat’ta doğdu. Mutasarrıf Arif Hikmet Bey’ln oflludur. XX’lncl asır şâir ve yazarlarındandır. 1896′-da İstanbul’a geldi. ” Özel Türkçe dersleri aldı ve Nümûne-I lerakki rvıeKtebl’nde okudu; Galatasaray Sultânî-sl’ne gtrdl. Bu okulu bitirdikten sonra (1907) Reji memuru oldu. Bir müddet Mekteb-I Hukuk’a devam etti. Bu okulu bırakıp İzmir’e giderek Sultânî’de Fransızca öğretmenliği yaptı (1908-1911). I. Dünyâ Savaşı sırasında yedeksubay olarak Anadolu’da savaşa katıldı. Savaştan sonra Duyûn-ı Umûmiyye’de çalıştı, Sanayi-i Nefise Mektebi (Güzel Sanatlar AkademlsiJ’nde Estetik ve Mitoloji dersleri verdi. 1924′te Paris’e gitti. Mercure de France dergisinde Türk edebiyatı konusunda bir yazı yayımladı. Dönüşte Mülkiye Mektebi İle Harp Akademİsİ’nde Fransızca dersleri verdi (1928). Tedavi için Paris’e (1928) ve Frankfurt’a (1932) gitti. İstanbul’da öldü. Mezarı Eyüp’tedir.
  Sanat hayâtına hocası Ahmed Hikmed Müftüoğlu’nun etkisi ile başladı. Sultânî’deki sınıf arkadaşları da sonradan büyük sanatçı olmuşlardır.(İzzet Melih, Hamdullah Suphi, Abdulhak Şınâsi vs.) ilk şiirlerinde Servet-i Fünun şiirlerinden Tevfik Fikret ve Cenâb Şahâbeddin’in etkisi görülür. Daha sonra Fransız şiirini yakından tanıyarak bu şâirlerin tesirinden kurtulmuştur. Tamamı aruzla yazılan şiirlerinde dil Önceleri çok ağır iken zamanla sadeleşmiştir. Bu şiirlerde çocukluk hâtıralarını, aşk ve tabiat temalarını işlemiştir. Hayâle ve müziğe çok değer verir. Dış dünyâya âit intibâları-nı hayâlinin renkleri ile süsleyip anlatması sebebiyle empresyonist şairlerden sayılır. Şiirlerinde sembolizmin bâzı özellikleri de görülmektedir. Şiirlerini Dergah dergisi ile Yeni Mecmua’da yayımlamıştır. Nesri şiirinden çok farklıdır. Şiirlerindeki belirsizliğe karşılık, nesrinde açıklık (vuzuh) vardır.

  Şiir kitapları:

  1. Göl Saatleri (1921), 2. Piyâle (1926).

  Nesir kitapları:

  1. Bize Göre (Fıkra ve edebî tenkit yazıları 1928), 2. Gurabâ-hane-i Lâklakfln (Fıkralar, tenkit yazıları, 1928), 3. Frankfurt Seyahatnamesi (Gezi yazıları, 1933).

  [Hâşim hakkında pekçok kitap ve yazı neşredildi. Şiirleri birkaç defa topluca neşredildi. Nesirleri de tek kitap halinde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı.]


  kaynak: edebiyatfakultesi.com