Ahmed Ziyaüddin Efendi Kimdir

'Biyografi' forumunda Meryem tarafından 4 Şubat 2012 tarihinde açılan konu


 1. Ahmed Ziyaüddin Efendi'nin hayatı
  Ahmed Ziyaüddin Efendi hakkında bilgi


  Şeyh Ahmed Ziyaüddin Efendi (d. 1813 - ö. 1893), Gümüşhanevi Tekkesinin kurucusu. Gümüşhaneli bir tüccarın oğludur. "Milli İslamcılık" akımını başlatan kişi olarakta günümüzde bilinir.

  Ahmed Ziyaüddin Efendi; İstanbula gelerek önce Beyazıt, ardından da Mahmut Paşa medreselerinde okudu. Bu dönemde "Kürt Hoca" lakabıyla bilinen Nakşibendi Şeyhi Abdurrahman el-Harputine öğrenci oldu. 1844te müderrislik icazeti aldıktan sonra Beyazıt Medresesinde ders vermeye başladı.
  1848de, Üsküdardaki Alacaminare Tekkesinde Mevlana Halid-i Bağdadinin halifelerinden Abdülfettah el-Ukari ile tanışarak onun aracılığıyla Trablusşam Müftüsü Ahmet Ervadiye bağlandı. 1859da Cağaloğlundaki Fatma Sultan Camiinde irşada başladı ve bu camii zamanla Gümüşhanevi Dergahı olarak günümüze kadar anılmaya başlandı.
  Ahmed Ziyaüddin; 28 yılını kitap çalışmalarına verdi, 18 bin eser bulunan 4 kütüphanesi bulunmaktaydı. "Mecmuatül Ahzab" adlı kitabı derledi.

  Eserleri:

  Râmûzül-Ehâdîs
  Levâmiul-Ukûl (Râmûzun şerhi)
  Acâibün-Nübüvve
  Letâifül-Hikem
  Hadîs-i Erbaîn
  Câmiül-Usûl
  Mecmûatül-Ahzâb
  Rûhul-Arifîn
  ''Necâtül-Gâfilîn
  Devâül-Müslimîn
  Netâicül-İhlâs