Ahmed Ziyaüddin Efendi Kimdir

'Biyografi' forumunda Meryem tarafından 4 Şubat 2012 tarihinde açılan konu


 1. Ahmed Ziyaüddin Efendi'nin hayatı
  Ahmed Ziyaüddin Efendi hakkında bilgi


  Şeyh Ahmed Ziyaüddin Efendi (d. 1813 - ö. 1893), Gümüşhanevi Tekkesi’nin kurucusu. Gümüşhaneli bir tüccarın oğludur. "Milli İslamcılık" akımını başlatan kişi olarakta günümüzde bilinir.

  Ahmed Ziyaüddin Efendi; İstanbul’a gelerek önce Beyazıt, ardından da Mahmut Paşa medreselerinde okudu. Bu dönemde "Kürt Hoca" lakabıyla bilinen Nakşibendi Şeyhi Abdurrahman el-Harputi’ne öğrenci oldu. 1844’te müderrislik icazeti aldıktan sonra Beyazıt Medresesi’nde ders vermeye başladı.
  1848’de, Üsküdar’daki Alacaminare Tekkesi’nde Mevlana Halid-i Bağdadi’nin halifelerinden Abdülfettah el-Ukari ile tanışarak onun aracılığıyla Trablusşam Müftüsü Ahmet Ervadi’ye bağlandı. 1859’da Cağaloğlu’ndaki Fatma Sultan Camii’nde irşada başladı ve bu camii zamanla Gümüşhanevi Dergahı olarak günümüze kadar anılmaya başlandı.
  Ahmed Ziyaüddin; 28 yılını kitap çalışmalarına verdi, 18 bin eser bulunan 4 kütüphanesi bulunmaktaydı. "Mecmuatül Ahzab" adlı kitabı derledi.

  Eserleri:

  Râmûzü’l-Ehâdîs
  Levâmiu’l-Ukûl (Râmûz’un şerhi)
  Acâibü’n-Nübüvve
  Letâifü’l-Hikem
  Hadîs-i Erbaîn
  Câmiü’l-Usûl
  Mecmûatü’l-Ahzâb
  Rûhu’l-Arifîn
  ''Necâtü’l-Gâfilîn
  Devâü’l-Müslimîn
  Netâicü’l-İhlâs


   


Yükleniyor...