Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi Kimdir

'Biyografi' forumunda Merve tarafından 4 Şubat 2012 tarihinde açılan konu


 1. Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi Kimdir
  Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi Hayatı


  Ahmed Ziyaüddin GÜMÜŞHANEVİ

  Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi, dünya çapında bir şöhrete sahip, meşhur bir İslam âlimi. 1228/1813 senesinde Gümüşhanenin Emirler Mahallesinde dünyaya geldi. Adı Ahmed olup, daha çok Ziyaüddin mahlası ve Gümüşhanevî nisbeti ile meşhur olmuştur.

  Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi, künyesinden babasının adının Mustafa ve dedesinin adının Abdurrahman olduğunu öğreniyoruz. Babası hayatını ticaretle kazanan salih bir kimse idi. İsimlerinin bir mahalleye verilecek kadar nüfuzlu bir sülaleden gelmiş olmaları kaynaklarda zikrediliyor. Bu mahallenin ismi emirler mahallesidir.

  Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi, gerçek bir zâhid ve hak dostudur. Gümüşhanede hayatının ilk on senesini, yani çocukluk yıllarını geçirdiği biliniyor.

  Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi, tarikat silsilelerinde kendi adına özel bir şube teşkil edecek kadar ileri mertebede bir şeyh ve âlim. Hadis, kelam, fıkıh ve tasavvuf eserleri kaleme almış çok velud bir müellif; muhaddis, mütekellim, fakih

  Gümüşhânevînin çocukluğundan beri ilim tahsiline ayrı bir merakı olduğu ve beş yaşında Kurân-ı Kerîmi hatmettiği, sekiz yaşına geldiğinde Kaside-i Bürde, Delâil-i Hayrât ve Hizb-i Azâm adlı eserleri hatmedip bu eserlerden icazet aldığı bilinmektedir.

  Gümüşhanede ki hocalarının isimlerini kendisinin talebelerine verdiği icazetnamelerden öğrenildiğine göre şöyledir. Şeyh Salim, Şeyh Ömer el-Bağdadi, Şeyh Ali el-Vefai ve Şeyh Ali

  Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi, on yaşlarına geldiğinde ailesiyle birlikte Trabzona göç eder. Ağabeyinin askere gitmesiyle yalnız kalan babasına işyerinde yardım etmek onu ilim tahsil etmekten alıkoymamıştır. Ahmed, Trabzondaki âlimlerden sarf, nahiv ve fıkıh dersleri almaya başlar. Hem ilim tahsili hem ticari işler altında ezilmesinden endişe eden babası, ağabeyi askerden gelince onu İstanbula Dârül-Ulûma göndermeye söz verir. O da bunun sevinciyle bir taraftan derslerine devam eder; hıfzını tamamlar, bir taraftan da eli ile ördüğü para keselerini satarak ileride ihtiyacı olacak parayı biriktirmeye başlar. Akranlarının oyunla meşgul olduğu dönemde o, ilim tahsiline devam eder. Düşündüğü, hayal ettiği ve en çok arzuladığı şey ise mâsivâdan soyutladığı bedenini yalnızca ilim tahsiline hasretmektir. Gümüşhanevî babasının vaat ettiği günün gelişini hasretle bekler. Bu duyguların onda gelişmesinde içinde bulunduğu tasavvuf çevresinin etkisi vardır.  alıntı