ahmed yekdest cüryani kimdir

'Biyografi' forumunda Merve tarafından 3 Şubat 2012 tarihinde açılan konu


 1. ahmed yekdest cüryani kimdir
  ahmed yekdest cüryani hayatı

  AHMET YEKDEST CÜRYANİ

  Ahmed Yekdest evliyanın büyüklerinden. İsmi Ahmeddir. Doğum tarihi bilinmemektedir. 1707 (H. 1119) senesinde Mekkede vefat etti. Ahmed Cüryani, 1658 senesinde Cüryandan Hindistana gidiyordu. Yolda çolukçocuğunun veba hastalığından vefat ettikleri haberini aldı. Bu acı haberden sonra yolda eşkiya kafileyi basıp, yanındaki mallarını aldılar ve sol elini bileğinden kestiler. Bu yüzden ona tek elli manasına “Yekdest denildi. Ahmed Yekdest Cüryani çok üzgün bir halde Hindistanın Serhend şehrine gitti. Orada İmam-ı Rabbani hazretlerinin oğlu Muhammed Masum-i Faruki hazretlerini tanıyıp talebesi oldu. Sohbetlerinde ve derslerinde bulunup, tasavvufta yetişti.

  Ahmed Yekdest on bir sene hocasının kahvesini pişirip ona hizmet etti. Evliyalık derecelerinde o derece yükseldi ki, Muhammed Masum-i Farukinin dokuz yüz bin talebesi arasından yetiştirdiği yedi bin mürşid-i kamilden biri oldu.

  Ahmed Yekdest hocası onu insanlara Allahü tealanın dinini anlatmak ve irşad etmek üzere Mekkeye gönderdi. Ahmed Yekdest Cüryani otuz dokuz sene Mekke-i mükerremede kalıp bu vazifeyi yerine getirdi ve pekçok talebe yetiştirdi. Onun yetiştirdiği alimlerin bazıları; İstanbulda medfun bulunan büyük evliyadan olan Mehmed Emin Tokadi, Tatar Ahmed Efendi, Hacı Muzaffer Efendi, Şeyhülislam Seyyid Mustafa Efendi, Dördüncü Mehmed Hanın baş çuhadarı Kahramanağa, Kadı Ziyaüddin Efendi, Ruznamecibaşı Muhammed Kumul Efendi, Muhammed Semerkandi ve Darüsseade Ağası Beşir Ağadır.  alıntı