Ahmed Karazi Diyarbekri Kimdir

'Biyografi' forumunda EyLüL tarafından 27 Ocak 2012 tarihinde açılan konu


 1. Ahmed Karazi Diyarbekri Hayatı
  Ahmed Karazi Diyarbekri Biyografisi

  Ahmed Karazi Diyarbekri On dokuzuncu yüzyılda Anadolu’da yetişen evliyalardandır.Ahmed Karazi Diyarbekri Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’nin halîfelerinden Şeyh Muhammed Hânî’nin talebesidir.Ahmed Karazi Diyarbekri İsmi, Ahmed olup, Kârazî ve Diyârıbekrî nisbeleriyle bilinir. Diyarbakır’a bağlı Kâraz’da doğdu ve orada vefât etti. Doğum ve vefât târihleri bilinmemektedir.

  Ahmed Karazi Diyarbekri Küçük yaştan îtibâren zamânının usûlüne göre ilim tahsîl eden Ahmed Kârazî ilmî yönden kendini yetiştirdi. Tasavvufa karşı büyük alâka duydu.Ahmed Karazi Diyarbekri Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin halîfelerinden Şeyh Hâlid-i Cezerî’nin sohbetlerinde bulundu. Onun terbiyesinde yetişti. Birçok mânevî derecelere kavuştu.Ahmed Karazi Diyarbekri Bu sırada hocası Hâlid-i Cezerî vefât ederek Cezîre (Cizre) taraflarında Bâsır denilen yerde defn edildi. Onun yerine geçen dâmadı Şeyh Sâlih, Hâlid-i Cezerî’nin talebelerine şöyle bir mektup yazdı: “Hemen herkesin Bâsıra’ya, Şeyh Hâlid’in kabrini ziyârete gelmesi gerekir. Her kim gelmeyecek olursa, bu tarîkattan kovulmuştur.”

  Şeyh Sâlih’in mektubunda bildirdiği husûsa karşı çıkan, Şeyh Hâlid’in talebeleri bir araya geldiler. Bunlar arasında Ahmed Kârazî de vardı. Bu talebeler Şeyh Sâlih’in bu isteğini ve düşündüklerini bir mektup yazarak Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin halîfelerinden Muhammed Hânî’ye bildirdiler. Bunun üzerine Şeyh Muhammed Hânî, Şeyh Sâlih’e mektup yazıp, anlatılan işlerden kendisini şiddetle sakındırdı. Böyle bir şeyi yapmamasını istedi ve bu işin dînî yönden mahzûrlarını anlattı. Yaptığı işin yanlış olduğunu anlayan Şeyh Sâlih fikrinden vaz geçti.

  Ahmed Karazi Diyarbekri İlmiyle amel eden fazîlet sâhibi bir velînin birçok kerâmetleri görüldü. Ahmed Karazi Diyarbekri Ömrünü İslâmiyeti öğrenmek ve öğretmekle geçiren, tek gâyesi Allahü teâlânın rızâsına kavuşmak olan Ahmed Kârazî memleketinde vefât etti.
   


Yükleniyor...