Ahmed Karazi Diyarbekri Kimdir

'Biyografi' forumunda EyLüL tarafından 27 Ocak 2012 tarihinde açılan konu


 1. Ahmed Karazi Diyarbekri Hayatı
  Ahmed Karazi Diyarbekri Biyografisi

  Ahmed Karazi Diyarbekri On dokuzuncu yüzyılda Anadoluda yetişen evliyalardandır.Ahmed Karazi Diyarbekri Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdînin halîfelerinden Şeyh Muhammed Hânînin talebesidir.Ahmed Karazi Diyarbekri İsmi, Ahmed olup, Kârazî ve Diyârıbekrî nisbeleriyle bilinir. Diyarbakıra bağlı Kârazda doğdu ve orada vefât etti. Doğum ve vefât târihleri bilinmemektedir.

  Ahmed Karazi Diyarbekri Küçük yaştan îtibâren zamânının usûlüne göre ilim tahsîl eden Ahmed Kârazî ilmî yönden kendini yetiştirdi. Tasavvufa karşı büyük alâka duydu.Ahmed Karazi Diyarbekri Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin halîfelerinden Şeyh Hâlid-i Cezerînin sohbetlerinde bulundu. Onun terbiyesinde yetişti. Birçok mânevî derecelere kavuştu.Ahmed Karazi Diyarbekri Bu sırada hocası Hâlid-i Cezerî vefât ederek Cezîre (Cizre) taraflarında Bâsır denilen yerde defn edildi. Onun yerine geçen dâmadı Şeyh Sâlih, Hâlid-i Cezerînin talebelerine şöyle bir mektup yazdı: “Hemen herkesin Bâsıraya, Şeyh Hâlidin kabrini ziyârete gelmesi gerekir. Her kim gelmeyecek olursa, bu tarîkattan kovulmuştur.

  Şeyh Sâlihin mektubunda bildirdiği husûsa karşı çıkan, Şeyh Hâlidin talebeleri bir araya geldiler. Bunlar arasında Ahmed Kârazî de vardı. Bu talebeler Şeyh Sâlihin bu isteğini ve düşündüklerini bir mektup yazarak Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin halîfelerinden Muhammed Hânîye bildirdiler. Bunun üzerine Şeyh Muhammed Hânî, Şeyh Sâlihe mektup yazıp, anlatılan işlerden kendisini şiddetle sakındırdı. Böyle bir şeyi yapmamasını istedi ve bu işin dînî yönden mahzûrlarını anlattı. Yaptığı işin yanlış olduğunu anlayan Şeyh Sâlih fikrinden vaz geçti.

  Ahmed Karazi Diyarbekri İlmiyle amel eden fazîlet sâhibi bir velînin birçok kerâmetleri görüldü. Ahmed Karazi Diyarbekri Ömrünü İslâmiyeti öğrenmek ve öğretmekle geçiren, tek gâyesi Allahü teâlânın rızâsına kavuşmak olan Ahmed Kârazî memleketinde vefât etti.