Ahmed Hilmi Efendi Kimdir

'Biyografi' forumunda Aysell tarafından 24 Ocak 2012 tarihinde açılan konu


  1. Ahmed Hilmi Efendi hayatı
    Ahmed Hilmi Efendi hakkında bilgi

    Ahmed Hilmi Efendi bir Türk Tarihçisidir. Mülkiye Nezareti Tercüme odasında çalıştı. Mülkiye mektebinin açılışında hukuk, coğrafya ve tarih hocalığı yaptı. Birkaç yabancı dil bilen Hilmi Efendi kısa bir süre Tebriz konsolosluğunda bulundu. İlk Osmanlı Mebuslar meclisine İstanbul milletvekili seçildi (1877).
    İngiliz tarihçilerinden Chambers'in (William ve Robert) adlı eserini iki cilt halinde ve bazı ilâvelerle «Tarih-i Umumi» (1868) adıyla Türkçeye çevirdi. Müneccimbaşı Ahmed Efendinin Sahaif-ül-Ahbar'ından (Haber Sayfaları) aldığı bilgileri de genişleterek altı cilt halinde bastırdı (1876-1877). Tarih-i Hind (Hint Tarihi) ve Otto Hubner'den çevirdiği ilm-i Tedbir-i Servet (Servet Tedbirinin İlmi) [1869] adlı iki tercümesi daha vardı.