Ahmed Gazali Kimdir

'Biyografi' forumunda EyLüL tarafından 19 Ocak 2012 tarihinde açılan konu


 1. Ahmed Gazali Hayatı
  Ahmed Gazali Biyografisi

  Ahmed Gazali İslam alimlerin ve evliyanın büyüklerinden. Büyük İslam alimi İmam-ı Gazali hazretlerinin kardeşidir. İsmi, Ahmed bin Muhammed bin Muhammed bin Ahmed et-Tusidir. Künyesi, Ebül-Feth veya Ebül-Fütuh; lakabı Mecdüddindir. Gazali nisbesiyle bilinir. Tusta doğdu. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. 1126 (H.520) senesinde Kazvinde vefat etti.

  Ahmed Gazali İlk tahsilini memleketi olan Tusta yaptı. Zamanının alimlerinin pekçoğu ile görüşüp onların ilim meclislerinde ve sohbetlerinde bulundu.Ahmed Gazali Şafii fıkhını tahsil etti. Birçok memleketler dolaşıp akli ve nakli ilimleri öğrendi. İlim ve fazilette üstün derecelere ulaştı. Iraka gittiği zaman insanlar ilim ve fazileti sebebiyle ona aşık olup, vaz ve sohbetlerine koştular. Ahmed Gazali Onun vaz ve nasihatlerini dinlemek için çok uzak yerlerden geldiler. Ahmed Gazali hazretlerinin vazları tesirli olup dinleyenlerin gönüllerini fethetti. Kendisi fıkıh ilmiyle meşgul olmasına rağmen, daha çok insanlara vaz ve nasihatleriyle faydalı olmaya çalıştı.

  Ahmed Gazali hazretleri, ilim ve fazilet sahibi, güzel ahlaklı, güler yüzlü bir zat idi. Kerametler sahibi olup, vazları gönülleri alıcı ve tesirliydi.Ahmed Gazali Bir müşkille karşılaştığı zaman rüyasında Resulullah efendimizi görür, zor meseleyi arz eder, bu şekilde işin doğrusunu anlardı.

  Ahmed Gazali Eserleri

  1. Lübab-ül-İhya; İmam-ı Gazali hazretlerinin İhya-ü-Ulumid-Din adlı eserinin özetidir.

  2. Sevanih-ül-Uşşak; Konusu aşk olan bir eserdir.

  3. Et-Tecrid fi Tercemet-it-Tevhid.

  4. Ez-Zahire fi İlm-il-Basire.

  5. Sırr-ul-Esrar ve Teşkil-ül-Envar.

  6. Havass-üt-Tevhid.