Ahmed Bin Üstazül-Azam Kimdir

'Biyografi' forumunda EyLüL tarafından 2 Şubat 2012 tarihinde açılan konu


  1. Ahmed Bin Üstazül-Azam Hayatı
    Ahmed Bin Üstazül-Azam Biyografisi

    Ahmed Bin Üstazül-Azam Yemen'de yaşamış evliyânın büyüklerinden. İsmi,Alevî bin Muhammed bin Ali bin Muhammed bin Ahmed olup, soyu Peygamber efendimize ulaşır. Yemen'de Terîm şehrinde doğdu. Ahmed Bin Üstazül-Azam Doğum târihi bilinmemektedir. Ahmed Bin Üstazül-Azam Baba ve dedeleri gibi fazîlet sâhibi bir zât idi. Çok kerâmetleri görüldü. 1270 (H.669) senesi Terîm'de vefât etti. Zenbil Kabristânlığına defnedildi. Ahmed Bin Üstazül-Azam Kabri ziyâret mahalli olup, gelenler rûhâniyetinden istifâde ile murâdlarına kavuşmaktadır.

    Ahmed Bin Üstazül-Azam Seyyid Alevî ilk önce Kur'ân-ı kerîmi ezberledi. Kâmil bir zât olan babasının terbiyesinde yetişti. Zamânının fen bilgilerinde ve dînî ilimlerde üstün bir dereceye yükseldi.Ahmed Bin Üstazül-Azam Tasavvuf adı verilen kalb ilimlerinde zamânın ileri gelen velîleri arasına girdi. Bu sebeple evliyâ bir zât olan babası onu medheder, velîlikte daha yüksek derecelere kavuşacağını işâret ederdi.