Ahmed Bin Hanbel Kimdir

'Biyografi' forumunda Sitem tarafından 24 Ocak 2012 tarihinde açılan konu


 1. Ahmed Bin Hanbel hayatı
  Ahmed Bin Hanbel biyografisi

  Ahmed b. Hanbel 164/780 yilinda Bagdad'ta dogdu.İslâm'da dört büyük fikih mezhebin birisi dir.Babasi Muhammed b. Hanbel de komutanlik görevi üstlenmis bir askerdi. Hanbel ailesi, Ahmed'in dogumuna yakin bir sirada Bagdad'a gelmis ve orada yerlesmisti.

  Henüz 15 yaşlarında İmâm-ı A'zâmın talebesi olan Ebû Yûsuf'tan fıkıh ve hadîs dersi aldı. Bundan sonra da üç sene Huşeym'in derslerine devâm ederek ondan hadîs-i şerîf dinledi. Bundan başka Bağdat'ta bulunan meşhûr âlimlerden de ders aldı. 7 yıl Bağdat'ta ilim öğrenen Ahmed bin Hanbel daha sonra ilim tahsili için seyahatlere başladı.

  Ahmed bin Hanbel'in pek çok eseri vardır.

  Bunlardan bâzıları şunlardır:

  1) Müsned; 30 bin hadîs-i şerîfi içine almıştır. Matbûdur.
  2) Kitâb-üs-Sünne.
  3) Kitâb-üz-Zühd: Matbûdur.
  4) Kitâb-üs-Salât.
  5) Kitâb-ül-Vera' ve'l-Îmân.
  6) Kitâb-ür-Reddi ale'l- Cehmiyye ve'z-Zenâdıka: Matbûdur.
  7) Kitâb-ül-Eşribe: Matbûdur.
  8) Kitâb-ül-Mesâil.
  9) Cüz-fi Usûl-üs-Sünne.
  10) Fadâil-üs-Sahâbe: 2 cilt hâlinde matbûdur.
  11) Er-Reddü A'lâ men-Tenâkua fi'l-Kur'ân.
  12) Et-Tefsir.
  13) En-Nâsih ve'l-Mensûh.
  14) Et-Târih.
  15) Hadîsu Şu'be.
  16) Mukaddem ve'l-Muahhar fi'l-Kur'ân.
  17) Vücûbât-ül-Kur'ân.
  18) Menâsik-ül-Kebîr ve's-Sagîr.
  19) El-Cerhu ve't-Ta'dîl.
  20) Kitâb'ül-ilel ve Ma'rifet-ür-Ricâl: Matbûdur.