Ahmed Bin Alevi Kimdir

'Biyografi' forumunda EyLüL tarafından 6 Ocak 2012 tarihinde açılan konu


 1. Ahmed Bin Alevi Biyografisi
  Ahmed Bin Alevi Hayatı Hakkında Bilgi

  Ahmet bin Muhammed bin Ali bin Cuhdeb bin Muhammed bin Abdullah bin Alevîdir. Ahmed Bin Alevi Yemende doğdu. Ahmed Bin Alevinin Doğum târihi belli değildir.

  Ahmed Bin Alevi 1565 (H.973)te Yemenin Terîm şehrinde vefât etti. Kabri Zenbil kabristanında olup ziyâret edilmektedir.

  Ahmed bin Alevî küçük yaşta ilim öğrenmeye başladı. Kâdı Ahmed Şerîf, Abdullah bin Abdurrahmân, Şeyh Abdurrahmân bin Ali gibi zâtlardan tasavvuf, fıkıh, hadîs ilimlerini öğrendi.
  Tasavvuf ilminde ileri derecelere kavuştu.
  Ahmed Bin Alevi Kâmil bir zât idi.Ahmed Bin Alevi Çok kerametleri görüldü.Ahmed Bin Alevi Zâhid, dünyaya düşkün olmayıp aza kanâat ederdi.
  Derslerinde ibâreleri gâyet açık, net ve tâne tâne olurdu. Derslerinde ve sohbetlerinde tasavvuf büyüklerinden nakiller yapardı. Peygamber efendimizin sünnet-i seniyyesine uymakta gayretli idi.
  Ekseriyetle sükût üzereydi.
  Cenab-ı Hakkın büyüklüğünü, verdiği nimetleri düşünür, susardı.Ahmed Bin Alevi Zarûret olmadan konuşmazdı. Geceleri çok ibâdet ederdi.