Âhir Zaman Nedir?

'Dini Bilgiler' forumunda ZORBEY tarafından 5 Ağu 2011 tarihinde açılan konu

 1. Ahir zaman ne demektir
  ahir zaman neye denir
  ahir zaman anlamı
  ahır zaman hakkında kısa bilgi  Ahir zaman, "son dönem" anlamına gelir ve İslam'a göre kıyamete yakın bir zamanda yaşanacak bir dönemi ifade eder.

  Ahir zaman (Farsça: آخرالزمان) (Türkçe karşılığı : Son devir), çeşitli dinlerde kıyamet öncesinde alametlerle kendisini belli edeceği belirtilen zaman dilimi, dünyanın son günleri

  İslam'da ahir zaman

  Bu zaman dilimi öncesinde gerçekleşeceği bildirilen bir takım belirtiler ortaya çıkacaktır. Bu belirtilere "Ahir Zaman Alametleri" veya "Kıyamet Alametleri" denilmektedir. Kuran'ın konuyla ilgili ayetlerinde genel bir bilgi verilmekte ve kıyametin kopma zamanının kesin olarak bilinemeyeceği hatta Muhammed'in dahi bu vakti bilemeyeceği bildirilmektedir. Peygamber kendisine bu konuyla ilgili soru soranlara "kıyamet için ne hazırladınız?" sorusuyla karşılık vermekte ve inanan insanların kıyametin kopma zamanını değil kendi kulluk görevlerini ve kulluk bilinçlerini geliştirmelerini istemiştir. Bununla birlikte Muhammed çevresindekilere kıyametin alametlerinin bir kısmından bahsetmiş bulunmaktadır. Bu alametler kıyametin kesinlikle bu alametlerin varlığıyla birlikte kopacağı zamanı değil kıyamete yaklaşan zaman diliminde toplumda gerçekleşecek değişimlerden haber vermekte ve inanan insanları bu dönemin çalkantılarına karşı uyarmaktadır.


  Alametler zaman boyutu açısından değil uyarı boyutları açısından değerlendirilmektedir. Diğer dinlerde de kıyamet alametlerinden bahsedilmekte olup o dinlerin temsilcileri de aynı şekilde din önderleri tarafından uyarılagelmektedir.
  Kur'an'da ahir zaman

  Kur'an'da kıyametin kopma zamanının insanların meşguliyet içinde olduğu bir zamanda aniden ve insanları derinden etkileyecek olaylarla birlikte geleceği ve kıyametin kopma saatinin tam olarak bilinemeyeceği bildirilmektedir.

  "Gerçekten Allah'ın vaadi haktır, kıyamet saatinde hiçbir kuşku yoktur." denildiği zaman siz: "kıyamet-saati de neymiş, biz bilmiyoruz; biz yalnızca bir zanda (ve tahmin) bulunup zannediyoruz; biz kesin bir bilgiyle inanmakta olanlar değiliz." demiştiniz. ( Casiye Suresi, 32)

  Hayır, onlar kıyamet-saatini yalanladılar; biz kıyamet saatini yalan sayanlara çılgınca yanan bir ateş hazırladık. (Furkan Suresi, 11)

  Hadislerde ahir zaman

  Hadislerde Kur'an'a nispetle daha fazla kıyametten bahsedildiği görülmektedir. Ahir zamanın ve kıyametin yakınlaştığının belirtileri daha ayrıntılı olarak zikredilmekte ve mü'minler uyarılmakta hatta tavsiyelerle yönlendirilmektedir.

  Hadislerde Geçen Bazı Alametler:

  Enes (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

  "Kıyamet kopmazdan önce gece karanlığının parçaları gibi fitneler olacak. (O vakit) kişi mü'minkâfir olarak akşama kavuşur. Mü'min olarak akşama erer, kâfir olarak sabaha kavuşur. Birçok kimseler azıcık bir dünyalık mukabilinde dinlerini satarlar." olarak sabaha erer de
  Tirmizî, Fiten 39, (2211).

  Kıyametin hemen yakınında anarşi ve kargaşa günleri vardır.

  Hristiyanlık'ta ahir zaman

  Hıristiyanlıkta insanlığın sonunda yıkımlar ve savaşlarla gelecek çağ. Başta evanjelikler olmak üzere bir kısım hristiyanlar şu an bu dönemin içinde bulunduğumuza inanmaktadırlar. Dinden uzaklaşma ve coğrafi yıkımlar (depremler, seller vs.) ile kendisini belli eden bu çağ başlarında İsa'nın bulunduğu Hristiyanlar ile şeytan'ın güçleri arasında gerçekleşecek bir savaşla son bulacaktır.

  İncil'de son zamanlar
  Fakat şunu anla ki son günlerde sıkıntılı zamanlar gelecek. Zira insanlar benliklerine, paraya, gurura, kendini beğenmişliğe, sövgüye, ukalalığa düşkün, ebeveynine itaatsiz, nankör, günahkar, zalim, öfkesine yenik, müfteri, sefih, gaddar, iyilik düşmanı, hain, pervasız, gururla şişkin, Tanrı'yı sevmekten çok hazlara düşkün, dinin kudretini inkar ederken onun sadece biçimini gözeteceklerdir. Bu insanlardan yüz çevir.
   
Yükleniyor...