Ahi Evran Kimdir

'Biyografi' forumunda Meryem tarafından 15 Ara 2011 tarihinde açılan konu

 1. Ahi Evran Kimdir
  Ahi Evran hakkında  Ahi Evran Kimdir
  Ahi Evran Anadoluda Ahilik adlı esnaf teşkilatının kurucusu olan alim ve velidir.1171 senesinde İranın batı Azerbaycan taraflarında bulunan Hoy kasabasında dünyaya geldi. 1262 de Kırşehirde şehid edildi.

  Ahi Evran zamanın en büyük alimlerinden olan Fahreddin-i Razinin derslerine devam ederek fen ve din ilimlerini öğrendi. Ahmed Yesevi hazretlerinin talebelerinin sohbetlerine devam ederek tasavvuf yolunda yüksek derecelere kavuştu. Şihabüddin-i Sühreverdi hazretlerinin sohbetlerinde bulundu. Bir hac yolculuğu esnasında evliyadan Evhadüddin Hamid Kirmani ile tanışıp, onun talebeleri arasına katıldı ve vefatına kadar yanından ayrılmadı. Böylece tefsir, hadis, fıkıh, kelam ve tıp ilimlerinde derin alim, tasavvuf yolunda yüksek makam sahibi bir veli oldu.

  Ahi Evran Sadreddin-i Konevi hazretlerinin babası Mecdüddin İshakın daveti üzerine, insanlara dinlerini öğretmek, kardeşlik ve beraberliği aşılamak için Muhyiddin ibni Arabi ve hocası Evhadüddinle birlikte Anadoluya gelen Ahi Evren, hocasının kızı Fatıma Bacı ile evlendi. Hocası ve kayınpederi Evhadüddinle birlikte çeşitli Anadolu şehirlerini dolaştı. Vaazlarında özellikle esnafa İslamiyeti anlatarak dünya ve ahiret işlerini düzenli hale getirmeleri için nasihatlerde bulundu. Yaklaşan Moğol tehlikesine karşı Müslümanların kuvvetlendirilip teşkilatlandırılması için çalıştı. Hocasının vefatından sonra yerine geçti ve vekili oldu. Kayseriye yerleşti. Debbağlık yaparak geçimini temin ettiği gibi Müslümanlara Allahü tealanın emir ve yasaklarını da anlattı. Bilhassa sanat sahibi kimseler arasında çok sevildi. Bugünkü manada esnaf teşkilatı diyebileceğimiz Ahilik müessesesini kurarak bir çok şehir ve kasabada teşkilatlanmasını sağladı. Hanımı Fatıma Bacı da kadınlar arasında bu faaliyetleri yapmıştır.Ahilik mensuplarının toplanıp sohbet edebilecekleri, birbirlerinin ilimlerinden faydalanacakları, gelen misafirleri ağırlayabilecekleri dergahlar kuruldu.

  Anadolu Selçuklu Devletine karşı meydana gelen bir hadise bahanesiyle onun nüfuzundan rahatsız olan bazı kimselerin şikayeti üzerine Ahi Evren tutuklanıp hapsedildi. Beş sene hapiste kaldı. Bu sırada Moğollar Kayseriyi muhasara ettiler. Ahi Evrenin teşkilatlandırdığı Ahiler, şehri kahramanca müdafaa etti. Ancak sürüler halinde gelen Moğollar bu müdafaayı kırıp bir çoklarını şehit, bir kısmını da esir edip şehre girdiler. Ahi Evrenin hanımı Fatıma Bacı da esirler arasındaydı. Ahi Evren beş yıllık tutukluluk süresini bitirdikten sonra Denizliye gitti. Bir müddet sonra Sadreddin-i Konevi hazretlerinin isteği üzerine Konyaya gelip Müslümanlara İslamiyeti anlatmakla meşgul oldu. Şems-i Tebrizinin şehid edilmesinden sonra Kırşehire yerleşti.Vaazlarındaki sadelik, herkesin anlayabileceği şekilde meseleleri izah ederek yazdığı kitaplar, kendisinde görülen kerametler, ahlakının güzelliği, dünya malına ehemmiyet vermeyip, yalnız Allahü tealanın rızası için çalışması, insanların sevgisini kazanmasına vesile oldu. Çevresine pekçok kimse toplandı. Herkesin korkarak kaçıştığı Evran ismindeki büyükçe bir yılanın kendisine itaat etmesi, herkesin gözü önünde bu kerameti göstermesi sebebiyle “Ahi Evran (yılanın kardeşi) ve İslamiyete yaptığı hizmetlerinden dolayı “Nasirüddin lakabı verildi. Moğollar, Ahi Evrenin nüfuzundan ve sevenlerinin çokluğundan korkuyor, ne pahasına olursa olsun öldürülmesini istiyorlar, bunun için Kırşehir emirine baskı yapıyorlardı. Nihayet Ahi Evren 1262 (H. 660) yılında Kırşehirde şehit edildi. Şehit olduğu tarih hususunda farklı rivayetler vardır.

  Talebeleri onun yolunu devam ettirdiler. İslam dininin yayılmasını tek gaye edinmiş olan Ahiler, Söğüt civarında, Bizans hududunda gelişmeye başlayan Osmanlı beyliği emrine koşuştular. Uçlara yerleşip tekkeler ve zaviyeler kurdular. İnsanlara Allahü tealanın dinini anlatıp, örnek ahlaklarıyla gayri müslimlerin Müslüman olmalarına vesile oldular. Osman Gazinin kayınpederi olan Şeyh Edebali bir Ahi şeyhiydi. Ahi Evrenin yolunda olan Ahiler, Allahü tealanın rızası ve Onun dinini yaymak aşkıyla çalışan Alperenleri ve gazileri yetiştirdiler.


  Ahi Evran Eserleri:
  1) Metali-ul-İman
  2) Tebsırat-ül Mübtedi ve Tezkiret-ül Müntehi
  3) Et-Teveccüh-ül-Etemm
  4) Menahic-i Seyfi
  5) Medh-i Fakr ve Zemm-i Dünya
  6) Ağazi Encam
  7) Mükatebat
  8)Yezdan-Şinaht
  9) Tercüme-i Elvah-ı Imadi
  10) Mürşid-ül-Kifaye.
   
Yükleniyor...
Benzer Konular - Ahi Evran Kimdir
 1. Yasemin
  Yanıt:
  0
  Gösterim:
  629
 2. MeriH
  Yanıt:
  0
  Gösterim:
  838
 3. ZORBEY
  Yanıt:
  0
  Gösterim:
  1,931
 4. HazaN
  Yanıt:
  0
  Gösterim:
  4,286
 5. HazaN
  Yanıt:
  2
  Gösterim:
  27,432