Ağvanın Tarihçesi

'Bunları biliyormusunuz' forumunda Elfida tarafından 4 Temmuz 2011 tarihinde açılan konu


 1. Ağva tarihi
  Ağvanın tarihçesi hakkında bilgi

  Ağva ve çevresinde yaşam çok eskiye dayanmaktadır. Yapılan son araştırmalar Ağva ve çevresinin tarih öncesinde (Cilalı Taş Devri) iskan edildiğini göstermektedir. Karadeniz sahil kesidinde yapılan prehistorik çalışmalarda Ağva ve çevresinde Peleolitik çağın muhtelif bölümlerine ve özellikle Epi-Paleolitik döneme ait birçok konak yeri saptanmıştır. (ESIN 1988).
  Ağva ve civarında ilk yerleşim denizci bir kavim olan Miletler tarafından M.Ö. 8. y.y.’da olmuş ve buralarda birtakım ticaret kolonileri kurmuşlardır. M.Ö. 7. y.y.’da Miletler tüm Karadeniz kıyı şeridine yayılarak birçok devamlı ve kuvvetli kıyı şehirleri kurmuşlardır.
  (HILLER.GAERTRINGEN 1591)

  Ağva ve civarı Antik çağda iki defa istilaya uğramış, birinci istila eski yunanlıların Pers seferinden geri dönüşlerinde komutanları Xenophon tarafından, ikincisi ise kıyı şeridini takip ederek ilerleyen Roma komutanı Lucullus tarafından gerçekleştirilmiştir.
  (BELLER 1988)

  Ağva ve civarı Selçuklular döneminde Kutalmışoğlu Süleyman Şah ile 1090 senesinde ele geçmiş ve Türk topraklarına dahil edilmiştir. 1097 senesinde I. Haçlı orduları Ağva ve civarını Selçuklulardan geri almış ve bir müddet Latin egemenliği hüküm sürmüştür. 14. y.y.’a kadar Ağva ve civarı Bizans uç kalelerinden biri olarak kalmıştır. Osmanlılar zamanında Ağva ve civarı Yıldırım Beyazıt döneminde fethedilmiştir. Buralar Osmanlıların ilk dönemlerinde Anadolu dan getirilen Türkmen aşiretleri tarafından iskan ettirilmiştir. Ağva ve civarında değişik yerlere yerleşen Türkmen aşiretlerinin lâkapları kurdukları yerleşim birimlerinin de ismini oluşturmuştur. Hasan oğulları ( Hasanlı köyü ). Çengil oğulları (Çengilli Köyü), Gökçeler (Göçe Köyü), Gökmenler (Gökmaslı Köyü), Çitaklar (Çataklı Köyü), Karamanoğulları (Karamandere Köyü), Yakup oğulları (Yakuplu Köyü), Isa oğulları (Isa köy ) gibi...