Ağlayan Çocuğu Susturmak İçin Okunacak Dua

'Dualar ve Faziletleri' forumunda Aderito tarafından 4 Ocak 2013 tarihinde açılan konu


 1. Ağlayan bebeği Susturmak İçin Okunacak Dua

  Ağlayan çocuğunuzu susturmak için aşağıda bulunan Mutaffifin Suresi 5 defa okunursa çocuğunuz susar rahata kavuşur.


  1. veylun lilmutaffifiyne.
  2. elleziyne izektalu 'alennasi yestevfune.
  3. ve iza kaluhum ev vezenuhum yuhsirune.
  4. ela yezunnu ulaike ennehum meb'usune.
  5. liyevmin 'azıymin.
  6. yevme yekumunnasu lirabbil'alemiyne.
  7. kella inne kitabelfuccari lefiy sicciynin.
  8. ve ma edrake ma sicciynun.
  9. kitabun merkumun.
  10. veylun yevmeizin lilmukezzibiyne.
  11. elleziyne yukezzibune biyevmiddiyni.
  12. ve ma yukezzibu bihi illa kullu mu'tedin esiymin.
  13. iza tutla aleyhi ayatuna kale esatıyrul'evveliyne.
  14. kella bel rane 'ala kulubihim ma kanu yeksibune.
  15. kella innehum 'an rabbihim yevmeizin lemahcubune.
  16. summe innehum lesalulcahıymi.
  17. summe yukalu hazelleziy kuntum bihi tukezzibune.
  18. kella inne kitabel'ebrari lefiy 'ılliyyiyne.
  19. ve ma edrake ma 'ılliyyune.
  20. kitabun merkumun.
  21. yeşheduhulmukarrebune.
  22. innelebrare. lefiy na'ıymin.
  23. 'alel'eraiki yenzurune.
  24. ta'rifu fiy vucuhihim nadretenna'ıymi.
  25. yuskavne min rahıykın mahtumin.
  26. hıtamuhu miskun ve fiy zalike felyetena fesil mutena sifune.
  27. ve mizacuhu min tesniymin.
  28. aynen yeşrebu bihelmukarrebune.
  29. innelleziyne ecremu kanu minelleziyne amenu yadhakune.
  30. ve iza merru bihim yeteğamezune.
  31. ve izenkalebu ila ehlihimunkalebu fekihiyne.
  32. ve iza reevhum kalu inne haulai ledallune.
  33. ve ma ursilu 'aleyhim hafizıyne.
  34. felyevmelleziyne amenu minelkuffari yadhakune.
  35. 'alel'eraiki yenzurune.
  36. hel suvvibelkuffaru ma kanu yef'alune.