Ağaran Saç ve Sakallara Kına Yakmak

'Ayetler ve Hadisler' forumunda Semerkand tarafından 16 Şub 2012 tarihinde açılan konu

 1. Ağaran Saç ve Sakallara Kına Yakmak
  Beyazlayan saçlara kına yakmak
  Beyaz saçlar

  Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  Kuşkusuz Yahudiler ve Hristiyanlar saç ve sakallarını boyamazlar. Sizler onlara muhalefet ediniz! buyurdu.

  Buhari 3272 Müslim 2103/80

  Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Mekkenin fethedildiği gün Ebu Bekir (Radiyallahu Anh), Ebu Kuhafeyi Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)e getirdi.

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ebu Bekir (Radiyallahu Anh)a:

  −İhtiyarı evinde bıraksaydın, elbet biz ona gelirdik buyurdu.

  Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) dedi ki:

  −Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bu sözü, Ebu Bekir (Radiyallahu Anh)a hürmeten söyledi.

  Ebu Kuhafe İslama girdiğinde, saçı ve sakalı ağarmıştı.

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  Bu saç ve sakalları bir şeyle değiştirin! Ancak siyah renkten uzak durun! buyurdu.

  İbni Hibban 5472 Ebu Yala 2831 Hâkim 3/244, Ahmed 3/160

  Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hanımlarına:

  Bu (ağarmış) saçları bir şeyle değiştirin! Ancak siyah renkten uzak durun! buyurdu.

  Müslim 2102/78

  Ebu Katade (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Ben, Enes (Radiyallahu Anh)a Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) saçına ve sakalına kına yaktı mı diye sordum?

  Enes (Radiyallahu Anh) bana:

  −Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)in ağaran kılları kına yakacak kadar çok değildi. Ağaran kıllar sadece şakaklarında az bir şey idi dedi.

  Nesei 5101

  Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  Ahir zamanda bazı topluluklar, saçlarını ve sakallarını güvercin gerdanlığı gibi siyaha boyayacaklar. Onlar cennetin kokusunu alamayacaklardır buyurdu.

  Ebu Davud 4212, Nesei 8/138, Tabarani Mucemul-Kebir 12254, Begavi 3180, Ahmed 1/273

  Bu konuda sahih olan, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)in şu sözünde zikredilen tehdit sebebiyle bu davranışın haram olduğudur!

  “Son zamanlarda saç ve sakalının güvercingöğsü gibi siyaha boyayan insanlar olacak. Onlar cennetin kokusunu duymazlar.

  Ebu Davud 4/319, Albânî Sahihul-Cami 8153

  Bu iş, saçında veya sakalında beyazlık belirlemeye başlayan kişilerin birçoğu arasında yaygındır. Beyazlığı siyah boya ile değiştirirler. Bunun başkalarını kandırmak, insanlardan hakikati gizlemek, gerçek şeklinden başka bir şekle bürünmek gibi kötü sonuçları vardır. Şüphesiz bunun kişisel davranış üzerinde de olumsuz etkisi vardır. Bir çeşit gururlanmaya neden olabilir.

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)in saçındaki veya sakalındaki beyazlığı sarılık, kızıllık veya kahverengiye çalan bir renk veren kına vb. ile değiştirdiği sabittir. Mekkenin fethi günü Ebu Kuhafe saçı ve sakalı bembeyaz bir halde getirildiğinde Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyuruyor:

  “Bu beyazlığı değiştirin ve (bu işte) siyahtan sakının!

  Müslim 3/1663

  Doğrusu, bu konuda kadında erkek gibidir. Siyah olmayan saçlarını siyaha boyaması caiz değildir.

  Muhammed Salih el-Müneccid

  İlmî Araştırmalar ve Fetva Komisyonuna soruldu:

  Soru: Ben evli ve genç bir kızım. Saçlarımı yalnızca kocam ve mahremlerim için güzelleştirmek istiyorum. Saçlarımı boyamam veya saçlarıma günümüzde kullanılan çeşitli krem, jöle vs. şeyleri sürmem caiz midir? Şu da bilinmeli ki saçlarımı kızıla boyamayı istiyor değilim. Şimdi bu, haram mıdır?

  Cevap: Kadının; yıkayarak, tarak ile ve saç için elverişli maddeleri sürerek saçlarına bakım yapmasında herhangi bir sakınca yoktur. Eğer saçları ağarmış veya bozuk bir renkte ise siyahtan başka bir renge boyayabilir. Ancak saçının rengi normal ise ve saçlarında ağarma ve herhangi bir bozulma yok ise saçının aslî rengini değiştirecek herhangi bir şey ile boyayamaz!!! Çünkü bu bir tedlîs (gerçekleri ters yüz etme) ve yaratılışı değiştirmedir!!!

  Fetava el-Lecnetud-Daime 1/17/130

  Bu fetvayı verenler:

  Bekr Ebu Zeyd

  Salih el-Fevzan

  Abdulaziz Âluş-Şeyh

  Abdullah bin Ğudeyyan

  Abdulaziz bin Abdillah bin Baz