Ağ işletmenliği bölümü

'Etüt Merkezi' forumunda ZeuS tarafından 12 Aralık 2011 tarihinde açılan konu


 1. ağ işletmenliği dalı,
  ağ işletmenliği nedir,
  ağ işletmenliği ne iş yapar

  Ağ işletmenliği bölümü hakkında bilgi

  Ağ işletmeni, Bilgisayar sistemleri donanım ve yazılım kurulumunu yapan, ağ sistemlerinin
  kurulumunu ve yönetimini gerçekleştiren, ağ ortamı üzerinde yaşanabilecek
  sorunlara karşı çözümler üretebilen ve geniş ağ sistemleri yönetimini yapan nitelikli
  kişidir.

  Ağ işletmeninin Görevleri

  • Ağ İşletmeni;
  • İş organizasyonu yapar,
  • İhtiyaçları değerlendirir ve bu doğrultuda istenilen projeyi analiz eder,
  • Projenin algoritmasını çıkarır,
  • Ağ kurulacak ortamı oluşturur,
  • Oluşturulan ortam için bilgisayar ağının fiziksel kurulumunu gerçekleştirir,
  • Kurulan bilgisayar ağının testini yapar,
  • Geniş ağ sistemleri için yönlendirme yapar,
  • Bilgisayar ağını yönetecek sunucu işletim sisteminin kurulumunu yapar,
  • Sunucu işlemlerini düzenler,
  • Yerel ve geniş ağ kurulumunda güvenlik politikalarının düzenlenmesini sağlar,
  • Sanal ağlar (VLAN) sayesinde ağ trafiğini optimize eder,
  • Ağa izinsiz girişlerin engellenmesine yönelik güvenlik ve uyarı sistemlerini kurar,
  • Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütür.


  Ağ işletmenliği Mesleğinin özellikleri
  • Ağ İşletmeni olmak isteyenlerin;
  • Sistemli düşünme gücüne sahip,
  • Matematikle ilgili konularda başarılı,
  • Mekaniğe ilgili ve yetenekli,Şekiller arasındaki ilişkileri algılayabilen,
  • El ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,
  • Dikkatli, sabırlı, tedbirli ve sorumluluk sahibi,
  • Ayrıntılara önem veren,
  • Bireysel karar verme yeteneği güçlü olan,
  • Araştırmacı ve kendini yenileyebilen,
  • Yoğun iş temposu ve esnek çalışma saatlerine dayanıklı,
  • Grup çalışmasına uyum sağlayabilen,
  • Seyahat engeli olmayan kimseler olmaları gerekir.
  • Yabancı dil bilgisine sahip olmak ve teknolojik yenilikleri takip etmek başarıyı artırıcı bir özelliktir

  Ağ işletmenleri, endüstride bilgisayar kullanılan iş ortamlarında çalışırlar. Ayrıca
  geniş ağ bağlantıları oluşturabilmek için dış ortamda, oluşturulan ağların yönetimi
  için sunucuların bulunduğu büro ortamlarında çalışırlar. Çalıştıkları iş ortamının
  hizmet ya da üretim özellikleri doğrultusunda çalışma ortamı; tozlu, dumanlı, kokulu,
  gürültülü, aydınlık, karanlık, soğuk veya sıcak olabildiği gibi, çok temiz ve sağlık
  açısından ideal büro ortamları da olabilmektedir. Birinci derecede; cihaz, ağ
  yazılımları ve sunucu işletim sistemleri ile ilgilidir. Ancak meslektaşlarıyla,
  müşterilerle sürekli iletişim kurmaları gerekir.
  Ağ işletmenleri özellikle, el aletleri ile çalıştıkları için çeşitli iş kazaları riski ile
  karşı karşıya kalabilmektedirler. Bilgisayarda çalışanlarda boyun, omuz, el, kol, ayak
  ve sırt bölgelerinde yorgunluğa bağlı rahatsızlıklar olabilmektedir. Genellikle
  oturarak çalışırlar ve beden gücünü az kullanırlar. İşyerinin türüne göre tam gün
  veya yarım gün çalıştıkları gibi hafta sonu çalışmasının yanı sıra iş gereği seyahat
  etmek ve farklı şehirlerde çalışmak da söz konusu olabilmektedir.
    2. Cevap: Ağ işletmenliği bölümü

  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

  Mesleğin eğitimi;
  Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarının Bilişim Teknolojileri alanı Ağ
  İşletmenliği dalında verilmektedir. Ayrıca üniversitelerin veya özel kuruluşların açtığı kurslarda da bu mesleğin
  eğitimi verilmektedir.
  Yaygın meslekî ve teknik eğitim programları yoluyla da bu alan/dalda eğitim
  almak isteyenlere örgün eğitime denk mesleki eğitim verilebilmektedir.

  MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

  Meslek liselerine giriş için en az ilköğretim okulu mezunu olmak,
  Anadolu meslek ve Anadolu teknik liselerine girebilmek için ise ilköğretim okullarının
  6–7–8. sınıflarında yapılacak olan “Seviye Belirleme Sınavlarının (SBS) sonucuna,
  yılsonu ders ortalamaları ile belirlenen “Yılsonu Başarı Puanının (YBP) eklenmesi ile
  elde edilecek olan yeterli Genel Orta Öğretim Yerleştirme Puanına (G-OYP) sahip
  olmak gerekmektedir.
  Ortaöğretim kurumlarında; ders yılı sonunda veya ortalama yükseltme sınavları
  sonucuna göre 10 uncu sınıfa geçen ve teknik liseye geçiş şartlarını taşıyanlar teknik
  lise programlarına geçiş için başvurabilir. Teknik lise programına geçmek isteyen
  öğrencilerden gerekli koşulları taşıyanların başvuru formları, kurum müdürlüğünce
  onaylanarak ders kesiminden ortalama yükseltme sınavlarının bitimini izleyen beş iş
  günü içinde öğrencilere verilir. Teknik lise ve doğrudan alana kayıt yapılan
  programlar dışındaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında;
  a) 10 uncu sınıfa geçen öğrenciler, alan seçimi için ders kesiminden itibaren ortalama
  yükseltme ve sorumluluk sınavlarının bitimini izleyen onuncu iş günü çalışma saati
  bitimine kadar öğrenim görmek istediği meslek alanının bulunduğu kurum
  müdürlüğüne başvururlar.
  b) Başvuru süresi sonunda öğrenciler, Alana Yöneltme Tavsiye Formu ve Öğrenci
  Tercihlerini Değerlendirme ve Yerleştirme Formu kullanılarak belirlenen alana
  yerleştirme puanı esas olmak üzere tercih ettikleri alanlara göre sıralanırlar. Alana
  yerleştirmede, ilgili alanın kontenjanı göz önünde bulundurulur. Bu puanlara göre
  yapılacak sıralama ile kontenjan kadar öğrencinin asıl ve yedek olmak üzere listeleri
  düzenlenir. Alana geçiş yapacak öğrencilerin kayıt-kabulleri, ağustos ayının üçüncü
  haftasında başlayıp ay sonuna kadar bitirilecek şekilde planlanır ve yıllık çalışma
  takviminde gösterilir.

  EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

  Bilgisayarın hayatın her alanına istisnasız girmiş olması nedeni ile bilgisayarın
  uzmanlık alanlarından olan ağ işletmenliği mesleğini icra eden insanlara duyulan
  ihtiyaç da aynı ölçüde artmış bulunmaktadır. Ağ işletmenleri kamu-özel ayrımı
  olmaksızın bilgisayarın bulunduğu tüm işletmelerde rahatlıkla iş bulabilirler. Ayrıca
  bilgisayar satış ve teknik destek firmaları, bankalar, sigorta şirketleri, ticari
  kuruluşlar, internet servis sağlayıcıları, internet yayıncılık şirketleri, radyotelevizyon şirketleri, araştırma şirketleri, borsalar, ulaştırma, lojistik firmaları ve
  hizmet sektöründe yer alan kamu kurum ve kuruluşlarında geniş iş imkânına
  sahiptirler. Kendi adlarına işyeri de açabilirler. Uluslar arası platformda da geçerli
  olan Microsoft ve Cisco sertifikasyon eğitimleri veren kurumlardan konusunda
  sertifika kazanmaları halinde iş bulmaları daha da kolay olmaktadır.

  MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER


  Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. 9. sınıfın (lise 1) dersleri genel liseler ve meslek
  liselerinde ortaktır. 9.sınıfın sonunda öğrenci alanını belirler. 9 ve 10. sınıflarda
  ortak dersler ile alan ortak dersleri, 11 ve 12. sınıflarda ise dallara özel dersler
  okutulmaktadır. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran
  dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir. 11. ve 12. sınıfta diplomaya götüren
  dala ait yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve
  sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin
  mesleki yeterlikleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılır. Eğitim süresince;
  Ortak Dersler: Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih,
  T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji,
  Sağlık Bilgisi, Felsefe, Yabancı Dil, Beden Eğitimi, Millî Güvenlik Bilgisi, Trafik ve İlk
  Yardım, Tanıtım ve Yönlendirme.Alan Ortak Dersleri: Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Matematik, Mesleki Gelişim,
  Bilişim Teknolojilerinin Temelleri, Paket Programlar, Temel Elektronik ve Ölçme,
  Teknik ve Mesleki Resim.
  Dal Dersleri: İşletmelerde Beceri Eğitimi, Açık Kaynak İşletim Sistemi, Ağ
  Sistemleri ve Yönlendirme, Ağ Güvenliği, E-Posta Sunucu, Sunucu İşletim Sistemi
  derslerini alırlar.

  MESLEKTE İLERLEME
  Meslek liselerinin Bilişim Teknolojileri alanı “Ağ İşletmenliği dalından mezun
  olanlar, meslek yüksekokullarının Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eğitim Bilgi Yönetimi
  (Uzaktan Eğitim) (Açık öğretim), Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilgisayar
  Teknolojisi ve Programlama (Uzaktan Eğitim), Bilişim-Yönetim, e-Ticaret, İnternet
  Gazeteciliği ve Yayıncılığı, Masaüstü Yayıncılık bölümlerine sınavsız geçiş için
  başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
  Ayrıca, mezunlar ÖSYM tarafından yapılan ÖSSye girip yeterli puan almaları
  halinde, Bilgi Teknolojileri (Bilgisayar ve Teknoloji Y.O.), Bilgisayar Öğretmenliği,
  Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
  (Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Y.O.), Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği,
  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
  (Uygulamalı Bilimler Y.O.), Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Kontrol
  Öğretmenliği, Yönetim Bilişim Sistemleri (Uygulamalı Bilimler Y.O.), Yönetim Bilişim
  Sistemleri (Turizm İşletmeciliği ve Bilişim Bilimleri Y.O.) lisans programlarını tercih
  etmeleri durumunda ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları diğer alanlardan mezun olan
  adaylara göre daha yüksek bir katsayıyla çarpılarak ÖSS puanlarına eklenmekte ve
  diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.

  BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

  Mesleki Eğitim Kanunu gereğince işletmelerde uygulamalı eğitim gören öğrencilere,
  işletmelerce asgari ücretin % 30dan az olmamak üzere bir ücret ödenmektedir.
  Eğitim süresince öğrenciler iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta
  ettirilirler. Eğitim sonrası işe yeni başlayanlar, asgari ücret tutarında; tecrübeli
  elemanlar ise asgari ücretin çok üzerinde gelir elde edebilmektedir.

  DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

  İlgili eğitim kurumları,
  Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
  Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube
  Müdürlükleri

  kaynak:işkur