Afiş Nasıl Hazırlanır örnek

'Sosyal Konular' forumunda YAREN tarafından 7 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu


 1. AFİŞ HAZIRLAMA

  Afişler, tasarım ve sanat kaygısının eşit ağırlıkta olduğu grafik ürünlerdirKübizim,Dışavurumcu luk,Art Nouveau,Art Deco,Bauhaus,Uluslar arası Tipografik Stil gibi modern sanat ve tasarım akımlarının çağdaş Afiş dilinin gelişiminde büyük etkisi olmuştur

  1798’de Alois Senefelder’in taş baskı tekniğini buluşundan sonra geliştirilen renkli taş baskı teknikleri,afişin sanatsal bir yapı kazanmasında önemli bir rol oynamıştırÇağdaş afiş tasarımının ilk temsilcileri; Jules Cheret ve Henri de Touleouse-Laurrec’dir20yy’ın önemli afiş sanatçıları arasında; Alphonse Mucha,El LissitzkyLaszlo Moholy-Nagy,Josef Müler-Brockmann,Herbert Matter,Henry Tomaszewski,Jan Lenika,Saul Bass ve Milton Glaser’i saymak mümkündür

  Büyüyk boyutlu dış mekan afişleri,duvar yüzeylerine ve ilan panolarına asılırİç mekan afişleri ise lobi,salon ve koridorlarda kullanılmak üzere daha küçük boyutlarda hazırlanırDış mekan afişlerinin izlenme süresi kısadırBuna karşın iç mekan afişleri daha uzun süre incelenbilirAfişin izlenme süresi tasarım,tasarım sürecinde dikkate alınması gereken bir kriterdir

  Afişler Üç Ana Gruba Ayrılır

  Reklam Afişleri: Bir ürün ya da hizmeti tanıtan afilşlerdirBeş sektörde yaygın olarak kullanılır
  -Moda
  -Endüstri
  -Kurumsal reklamcılık
  -Gıda
  -Tuzim

  Kültürel Afişler: Festival,seminer,sempozyum,bal o,konser,sinema,tiya tro,sergi ve spor gibi kültürel etkinlikleri tanıtan afişler bu gruba girer

  Sosyal Afişler: Sağlık ,ulaşım,sivil savunma,trafik çevre gibi konularda eğitici ve uyarıcı nitelikteki afişlerin yanısıra, politik bir düşünceyi ya da siyasi bir partiyi tanıtan afişler ise sosyal afişler grubunda yer alır


  AFİŞ TASARIMINDA DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

  Mesaj:

  Tasarımcı;afiş aracılığıyla vereceği mesajı açıklığa kavuşturmalıdır,verilmek istenen bilgiyi mümkün olduğunca dolaysız bir biçimde aktaracak görsel bir sistem olşturmalıdır

  Mesaj-İmge Bütünlüğü:

  Tasarıma temel oluşturan düşüncenin fotograf yoluylamı ,illustrasyonla mı,yoksa salt tipografi ilemi daha etkili bir biçimde vurgulanacağı arştırılmalı;mizahi,trajik ya da soyut imgelerden hangisinin anlatımı daha güçlendirdiği belirlenmelidir

  Sözel Hiyerarşi:

  Tasarımcı,afişte yer alan başlık,alt başlık,slogan gibi sözel bilgiler arasında – izleyiciyi mesajdaki önem sırasına göre yönlendirecek hiyerarşik bir yapı kurmalıdır

  Farkedilirlik:

  Bazı afişler yukarıda saydığımız kriterlere uygun gibi görünselerde ,etkisiz ve yavan olabilmektedirlerBöyle bir sonucu engelleyecek tek şey tasarımcının hayal gücüdürYaratıcı düşünce ve buluşun hiçbir kuralı yokturBuluş ve yaratıcılık içeren her şey ,afiş tasarımınıda yansıtılabilirÇünki;bir afiş için en önemli kriter farkedilebilmektir

  Afişteki imgelerin düzenlenmesinde şu öneriler yararlı olabilir;

  1-Afişteki imge sayısı üç,iki hatta mümkünse bir ile sınırlandırılmalıdırBaşlık yada slogandan oluşan tipografik unsur,fotograf ya a illüstrasyon ve zemin(fon) afiş üzerinde üç farklı imge olarak algılanır

  2-Afişteki sözel unsurlar mümkün olduğunca azaltılmalıdır3,4 ya da 5 sözcükten oluşan başlık ve sloganlar;mesajı daha çabuk iletirSözel mesaj on sözcüğün üstüne çıktığında,okuma zorluğu başlarAmerikan Reklamcılık Enstitüsüne göre;bir dış mekan afişi , ana düşünce ve mesajını en çok altı saniye içinde iletebilmelidir

  3-Fotograf ya da illüstrasyon,afiş üzerinde mümkün olduğunca büyük bir ölçekte kullanılmalıdırİmgeyi bütünüyle göstermek her zaman gerekmeyebilir
  Sözel unsurlar ve imgeler arasında açıklayıcı,destekleyici,yoruml ayıcı ya da kontrast oluşturan bir ilişki kurulmalı,yazı ile görüntü birbirini yavan bir şekilde tekrar etmemelidir

  5-Süslü ve dekoratif yazılar yerine okunaklı yazı karakterleri tercih edilmelidir

  6-Renkler geniş yüzeyler halinde kullanılmalı,parlak ve canlı renkler tercih edilmeli ve renkler arasında güçlü kontraslar oluşturulmalıdır.