Adli tıp teknikerliği hakkında bilgi

'Ansiklopedik Bilgi' forumunda ZeuS tarafından 12 Aralık 2011 tarihinde açılan konu


 1. adli tıp teknikeri nedir,
  Adli tıp teknikerliği hakkında bilgi

  Adli tıp teknikeri, Adli vakalarda, otopsi uygulayan doktorun denetimi altında otopsi yapılması,
  postmortem (ölüm sonrası) örneklerin alınması, örneklerin gönderilmesi işlemlerini yapan adli patoloji laboratuarlarında çalışan, adli raporları yazan teknik ara elemandır.

  Adli tıp teknikeri olmak isteyenlerin;
  Fen bilimlerine özellikle kimya ve biyolojiye ilgili, bu alanda başarılı,
  Görsel ve işitsel belleği güçlü, sorumluk alabilen,
  Dikkatli, sabırlı, sakin,
  El ve parmak becerileri gelişmiş,
  Esnek çalışma saatlerine uyumlu ve stres ortamında çalışabilen,
  Kimyasal kokuları iyi algılayabilen,
  İnsanlarla iletişimi başarılı ve insanların duygularını anlayabilen,
  Ağır kokulara dayanıklı,
  Uzun süre ayakta kalabilecek ve bedence güçlü
  kimseler olmaları gerekmektedir.  ADLİ TIP TEKNİKERİNİN GÖREVLERİ

  Savcılık, mahkeme ve karakollar tarafından gönderilen adli olguların
  raporlarının hazırlanması sürecinde, tedavi evraklarını düzenleyip rapor taslağı
  haline getirerek ilgili birim amirlerine sunar,
  Savcılık, mahkeme ve karakollar tarafından muayene edilmek üzere gönderilen
  hastaları muayeneye hazırlar ve muayene sürecine katılır,
  Adli raporların imza ve gönderilme süreçlerini takip eder,
  Adli mercilerce gönderilen olgulardan, biyolojik materyal (kan, kıl, tükürük) alır,
  Olay yeri incelemelerine katılır,
  Cesedi adli tıp morguna kabul eder, kabul sırasında belgelerin uygunluğunu
  kontrol eder,
  Gelen cesedin kimlik özelliklerini kontrol ederek boy, ağırlık, saç ve göz rengi,
  eski yara izleri vb. özelliklerini ve ölümün öyküsünü kayıtlara geçirir ve cesedi
  etiketler,
  Cesedin fotoğraflarını ve direkt grafilerini çeker; skopi incelemesine yardımcı
  olur, cesedi taşır,
  Belirlenen prosedürlere göre kanıt, elbiseler ve otopsi öncesi alınması gereken
  örnekleri laboratuar için toplar, laboratuar araştırması için hazırlar, etiketler
  ve saklar,
  Ceset muayene işleminde adli tıp doktoruna yardımcı olur, otopsi sırasında
  alınacak örnekler için gerekli malzemeleri hazırlar,
  Otopsi salonu, laboratuar ve grafi odasını düzenler ve malzemelerini korur,
  havalandırma ve diğer cihazların çalışmasında arıza olup olmadığını kontrol eder,
  Otopsi tarihini, saatini kaydeder, otopsi esnasında cesedin açılması vve
  kapatılmasına, organların çıkartılmasına, kan, doku ve vücut sıvısı örneklerinin
  alınmasına, cesedin kaldırılıp çevrilmesine yardım eder,
  Otopside kullanılan malzemeleri temizler ve sterilize eder,
  Otopsi sonrası saklanması gereken cesetleri saklamak için gereken işleri yapar
  ve düzenli olarak günlük kayıt tutar,
  Teslim edilmesi gereken cesetleri teslim eder ve teslim sırasında gerekli
  belgeleri düzenler,
  Morgun ve otopsi odasının temizliğini yapar ve sterilizasyonunu sağlar,
  Çalıştıkları birime gelen evrakların kayıt işlemlerini düzenler,
  Bilirkişi olarak görev yapar.

  Adli tıp teknikerliği önlisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan
  Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde Acil Yardım ve Afet Yönetimi,
  Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programına dikey geçiş yapabilirler.