Âdil Nedir?

'Dini Bilgiler' forumunda ZeuS tarafından 5 Ağu 2011 tarihinde açılan konu

 1. Âdil Ne demek,
  Âdil Anlamı nedir,
  Âdil Nedir anlamı


  Âdil : 1. Adâletli; hakkı gözeterek iş yapan, zulüm ve haksızlık etmeyen. (Bkz. Adâlet)
  Cennet'te bir derece vardır ki, oraya ancak üç zümre nâil olacaktır (kavuşacaktır). Âdil
  hükümdâr, akrabâyı ziyâret eden (kimse), sabırlı ve çocuklarına yaptığı harcamaları
  başlarına kakmayan hâne reisi. (Hadîs-i şerîf-Deylemî)
  Cennet'te öyle bir köşk vardır ki, etrâfı kalelerle ve yeşilliklerle çevrilmiştir, ayrıca beş
  bin de kapısı vardır. Orada ancak nebî, sıddîk, şehîd ve âdil hükümdâr barınır. (Hadîs-i
  şerîf-Deylemî)

  2. Îtikâdı doğru olan, büyük günâh işlemeyen ve küçük günâha devâm etmeyen yâni
  İslâmiyet'e uymaya çalışan sâlih müslüman.
  Bid'at sâhibleri yâni îtikâdda Ehl-i sünnetten ayrılmış olan yetmiş iki fırkanın hepsi, ehl-i
  kıble oldukları, her ibâdeti yaptıkları hâlde, âdil değildir. Çünkü (bunlar), ya mülhid (dinden
  çıkmış) olarak îmânlarını kaybetmişler, yâhud bid'at sâhibi oldukları için büyük günâha
  girerek âdil olma vasfını kaybetmişlerdir. (Abdülganî Nablüsî)
  Eshâb-ı kirâmın hepsi, Resûlullah efendimizin sohbetinde bulunmuşlar ve O'na yardımcı
  olmuşlardır. Hepsi âlim ve âdil idi. (Abdülazîz Dehlevî)
  Ramazân-ı şerîf ayı, Ramazân hilâlinin görülmesi, buna iki âdil kimsenin şâhidlik etmesi
  ve hâkimin (kâdının) îlân etmesi ile başlar. (Abdülazîz Hulvânî)