Adem Aleyhisselam’ın Kıssası

'Dini Bilgiler' forumunda Semerkand tarafından 13 Şub 2012 tarihinde açılan konu

 1. Adem Aleyhisselamın Kıssası
  Kuran-ı kerime göre Adem peygamber
  Ayetlerle Adem Aleyhisselam


  1) “Bir zaman Rabbin meleklere demişti ki: Ben kupkuru çamurdan bir insan yaratacağım!
  Hicr 28

  2) “Onu yeryüzünde halife kılacağım.
  Bakara 30

  3) “Onu düzenleyip insan şekline koyduğum ve ona ruhumdan üflediğim zaman, hemen ona secdeye kapanın!
  Hicr 29

  4) “Meleklere: Adem için secde edin dedik.
  Bakara 34

  5) “Meleklerin hepsi topluca secde ettiler. Yalnız İblis, secde edenlerle beraber olmayı kabul etmedi.
  Hicr 30, 31

  6) “Allah dedi ki: Ey İblis, ne var ki, sen secde edenlerle beraber olmadın?
  Hicr 32

  7) “Emrettiğim halde iki elimle yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan nedir? Büyüklük mü tasladın, yoksa yücelerden mi oldun?
  Arâf 12, Sad 75

  8) “İblis dedi ki: Ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın.
  Sad 76

  9) “Ben çamurdan yarattığın bir insana secde etmem.
  Hicr 33

  10) “Allah dedi ki: Çık oradan! Orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Haydi, sen yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık, çünkü sen alçaklardansın.
  Arâf 13, 18, Hicr 34

  11) “Şüphesiz ki lanet benim lanetim kıyamet gününe kadar elbette senin üzerine olacaktır.
  Sâd 78, Hicr 35

  12) “İblis: Rabbim, tekrar dirilecekleri güne kadar bana mühlet ver. dedi.
  Hicr 36

  13) “Allah: Haydi sen, o bilinen vaktin gününe kadar mühlet verilenlerdensin. buyurdu.
  Hicr 37, 38

  14) “İblis dedi ki: Rabbim! O halde beni azdırmana karşılık, ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üzerine oturacağım. İzzetine yemin olsun ki, ben yeryüzünde onlara günahları süsleyeceğim ve onların hepsini azdıracağım.
  Hicr 39, Sâd 78, Araf 16, Hicr 39

  15) “Şu benden üstün kıldığın Ademi görüyor musun, eğer bana kıyamet gününe kadar mühlet verirsen and olsun, onun çocuklarını pek azı hariç kökünden koparıp sürükleyeceğim!
  İsra 62

  16) “Sonra onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ve çoklarını şükredenlerden bulamayacaksın.
  Araf 17

  17) “Allah: Onlardan gücünün yettiğini, sesinle harekete geçir, atlıların ve yayalarınla onların üzerine yaygara kopar, mallarda ve evlatlarda onlara ortak ol, onlara çeşitli vaâdlerde bulun... Git, onlardan kim sana tabi olur uyarsa sizin hepinizle cehennemi dolduracağım cezanız cehennemdir, o mükemmel bir cezadır.
  Arâf 18, İsra 63, 64

  18) “Benim salih kullarım ise onların üzerinde hiçbir gücün yoktur. Rabbin vekil olarak yeter. buyurdu.
  İsra 65

  19) “İblis: Ancak onlardan ihlâs sahibi kulların müstesnadır dedi.
  Sad 83

  20) “Dedik ki: Ey Adem, bu İblis senin ve zevcenin düşmanıdır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın.
  Ta-Ha 117

  21) “Ey Adem, sen ve eşin cennette durun, dilediğiniz yerden yiyin, fakat şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz.
  Araf 19

  22) “Sen burada hiç acıkmayacak ve çıplak kalmayacaksın.
  Ta-Ha 118

  23) “Sen burada susamayacak, kuşluk vakti güneşinden de yanmayacaksın.
  Ta-Ha 119

  24) “Nihayet İblis ona fısıldayıp: Ey Adem, sana ebedilik ağacını ve yok olmayacak bir hükümranlığı göstereyim mi? dedi.
  Ta-Ha 120

  25) “İblis, onların kendilerine gizli kalan çirkin yerlerini, kendilerine göstermek için onlara vesvese verip dedi ki: Rabbiniz sırf ikiniz de melekleşirsiniz veya burada ebedi kalıcılardan olursunuz diye size bu ağacı yasakladı. Onlara Elbette ben size nasihat edenlerdenim diye yemin etti.
  Araf 20, 21

  26) “Böylece onları aldattı. İkisi de o ağaçtan yediler. Onlar ağacı tadınca, çirkin yerleri kendilerine göründü de cennet yapraklarını üzerlerine örtmeye başladılar. Rableri onlara seslendi: Ben sizi o ağaçtan men etmedim mi? Şeytan sizin için apaçık bir düşmandır demedim mi?
  Taha 121, Araf 22

  27) “Adem Rabbinin buyruğuna karşı geldi ve yolunu şaşırdı
  Ta-Ha 121

  28) “Şimdi siz beni bırakıp İblisi ve onun soyunu dostlar mı ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin düşmanınızdır! Allaha karşı İblis ve soyunu tercih eden zalimler için bu ne çirkin bir değişmedir?!
  Kehf 50

  29) “Andolsun biz önceden Ademe o ağaçtan yememesini tenbih etmiştik ama bizim tenbihimizi unuttu. Biz onda bir azimet bulamadık.
  Ta-Ha 115

  30) “Derken şeytan onların ayağını kaydırdı. İçinde bulundukları cennet yurdundan çıkardı. Biz de: Birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde barınak ve belli bir zamana dek yaşamak vardır dedik.
  Bakara 36

  31) “Benden size bir hidayet rehber geldiği zaman, kim benim hidayetime uyarsa o, dalalete düşmez ve azıtmaz.
  Ta-Ha 123

  32) “Kim de beni anmaktan yüz çevirirse, onun için dar bir geçim vardır. Kıyamet günü onu kör olarak haşrederiz.
  Ta-Ha 124

  [​IMG]