ADD ”Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin yaşadığı topraklardasınız” sloganını mahkem

'Haberler' forumunda eslemnur tarafından 29 Mart 2012 tarihinde açılan konu


 1. ADD'yi Rahatsız Eden Slogan
  Atatürkçü Düşünce Derneği Isparta şubesi ilginç bir karar alarak, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin yaşadığı topraklardasınız sloganını mahkemeye taşıyor...

  Isparta İl Genel Meclisi 6 Aralık 2011 aldığı kararla şehrin tanıtımında kullanılmak için yol kenarlarına tabelalar konulmasını ve bu tabelalarda bölgenin özelliğinin anlatılmasını kararlaştırdı. İl Genel Meclisinin kararıyla Barla Beldesi anayol kavşağına,Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin yaşadığı topraklardasınız sloganı yazılması oy çokluğu ile kabul edildi. Kararla ayrıca Keçiborlu Dörtyol kavşağına ve Gümüşgün kavşağına, “güller diyarından geçmektesiniz, Eğirdir yol kavşağına “bir elma bir ömre bedeldir yine Eğirdir İlçesi ve Uluborlu İlçeleri sınırları içerisinde yol kenarlarına “Hamitoğullarının başkentine hoşgeldiniz, Gelendost İlçe sınırları içinde “Miryakefelon zaferinin kazanıldığı topraklardasınız yazılacak.

  MAHKEMEYE TAŞINIYOR

  Atatürkçü Düşünce Derneği Isparta İl Başkanı Mahmut Özyürek İl Genel Meclisinin kararını mahkemeye taşıyacaklarını açıkladı. Özyürek, “Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş felsefesine Atatürk Devrimlerine karşı çıkmış birikişinin ismi bir beldenin, bir ilin tanıtımında kullanılamaz. Biz bu kararı mahkemeye götüreceğiz. Yasal süreçte bu uygulamadan vazgeçilmez ise o tabelanın azıldığı gün gidip sökeceğiz dedi. Özyürek'in 23 Mart tarihinde valilik makamına yazdığı dilekçe şöyle: "Atatürkçü Düşünce Derneği Isparta Şubesi Yönetimi olarak “Isparta İli İl Genel Meclisinin Barla Kasabası Ana yol kavşağına,Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin yaşadığı topraklardasınız sloganı yazılmasının kararlaştırıldığı ve Makamınızca da onaylandığı yolunda duyumlar aldık. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının “Başlangıç kısmında, “Hiçbir faaliyetin Türk milli menfaatlerinin, Türk varlığının, Devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihi ve manevi değerlerinin, Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılâpları ve medeniyetçiliğinin karşısında korunma göremeyeceği ve laiklik ilkesinin gereği olarak kutsal din duygularının, Devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılamayacağı;

  Halen yürürlükte olan 25.07.1951 tarih ve 5816 sayılı “Atatürkü Koruma Kanununda, “Atatürkün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır hükmü yer almaktadır.

  TCKnin 125. Maddesinde “bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilât ederek işlenmesi gerekir denilmektedir.

  Bu hükümlerin varlığına karşın Isparta İl Genel Meclisinin Isparta İli Barla ilçesinin girişine Atatürk Hakkında;

  ["saltanat-ı hilâfeti" mahveden bir Deccal , "şimal tarafında zuhur" eden bir Büyük Deccal de vardır. ,"o insafsız , o çok kusurlu adam" . "Ayasofya Camisini puthaneye, Meşîhat Dairesini (Osmanlı Diyanet Dairesi) kızların lisesine çeviren adamı sevmemek suç olması imkânı var mı" "günahkârlar", "seyyiesiz", "Süfyan", "Nefreti âmmeye lâyık adam", "Deccal", "İslamın en büyük fitne-i diniyelerinden biri..." -[1] ve benzeri çok sayıda hakaret içeren sözler söyleyen, Türkiyenin siyasi rejimi Nur Saadetini söndürmeye çalışmaktadır. Kemalistler seviyesiz, anarşist kimselerdir. (Said Nursi, Münazarat. s. 17)diyen, Türk milli menfaatlerinin, Türk varlığının, Devleti ve ülkesiyle bölünmezliğini açıkça hedef alan, laiklik karşıtı olduğu mahkeme kararları ile tescilli, azılı bir Türk düşmanı! olan, Kürtçülükte, Türk askerini, polisini ve masum bebekleri öldüren/öldürten Abdullah Öcalandan hiçbir farkı olmayan, Türk milli kültürüne, devletine, rejimine ve Türklüğe düşman, Türkçemizin kaatili. olan birinin Cumhuriyet topraklarında bir yere adının verilmesi açıklanamaz bir çelişki ve inkardır.

  Eğer İl Genel Meclisinin böylesine yasalara ve anayasamıza aykırı bir kararı varsa, Türkiye Cumhuriyeti, devleti yönetenler eliyle bölünmeye, yurttaşlar arasında ayırımcılığa sürüklenmiş olacaktır.

  Atatürk Cumhuriyetini ortadan kaldırma girişimlerinin her anlamda ve her alanda sürdürüldüğü bir süreçte, sizin onayınızdan geçtiği duyumunu aldığımız “Isparta İl Genel Meclisi kararı, bu girişimlere devlet eliyle katkı sağlamak olacaktır.

  Varsa, kararın gözden geçirilmesini, sonuçtan şubemizin bilgilendirilmesini arz ederiz."


  Radikal.com.tr