Açıkbaş Mahmûd Efendi Kimdir

'Biyografi' forumunda Sitem tarafından 24 Ara 2011 tarihinde açılan konu

 1. Açıkbaş Mahmud Efendi hayatı
  Açıkbaş Mahmud Efendi biyografi

  Açıkbaş Mahmud Efendi

  Açıkbaş Mahmûd Efendi On yedinci yüzyılda Anadolu'da yetişen evliyâdan. İsmi Mahmûd olup, babası Ahî Mahmûd Efendidir. Meczûb olup, başı açık gezdiği için Açıkbaş lakabıyla anılmıştır. Doğum târihi kesin olarak bilinmemektedir. Âmid yâni Diyarbakır'da doğdu. 1660 (H.1077) senesinde Bursa'da vefât etti.

  Açıkbaş Mahmûd Efendi Eserleri

  İlmiyle amel eden, güzel ahlâk sâhibi olgun bir velî olan Açıkbaş Mahmûd Efendinin kıymetli eserleri de vardır. Bu eserlerinin başlıcaları şunlardır:

  1) Güzîde: Türkçe olup tecvîde yâni Kur'ân-ı kerîmi okuma ilmine dâirdir. Beşiktaş'ta Yahyâ Efendi Kütüphânesinde bulunan ve yirmi dokuz bâb (bölüm) üzerine yazılmış olan bu eser pek kıymetlidir.

  2) Evrad-ı Fethiyye: Farsçadan tercüme edilmiş bir eserdir. Nakşibendiyye büyüklerinden Muhammed Hemedânî'nin topladığı, duâ, zikir ve virdleri ihtivâ eden eserin şerh ve tercümesidir.

  3) Risâle-i Nurbahşiyye: Emir Sultan hazretlerinin mensûb olduğu Nurbahşiyye tarîkatının evrâd ve silsilesini açıklayan bir risâledir.

  4) Arapça, Farsça ve Türkçe olarak yazılmış olan şiir mecmuâsı.

  Açıkbaş Mahmûd Efendinin eserleri yazma olup, hiçbirisi basılmamıştır.