AB'ye Giriş Sürecinde Türkiye Ekonomisi

'Sorun Cevaplayalım' forumunda Aderito tarafından 4 Ara 2012 tarihinde açılan konu

 1. AB'ye Giriş Sürecinde Türkiye Ekonomisi

  Cevap: AB'ye Giriş Sürecinde Türkiye Ekonomisi

  Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi tarafından talep edilen tavsiye ve rapor
  hazırlıklarına paralel olarak, Komisyon birimleri, Türkiyenin Avrupa Birliğine muhtemel
  katılımının ve politikalarının etkilerinin bir değerlendirmesini yapmıştır.
  Türkiyenin aday ülke olarak konumuna ve müzakerelerinin açılabilmesi için koşullara ilişkin
  olarak Avrupa Birliğinin açık tutumu Haziran 2004te Brükselde yapılan Avrupa Birliği Devlet
  ve Hükümet Başkanları Konseyi toplantısında aşağıdaki şekilde yeniden teyit edilmiştir:
  “Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi, Komisyonun raporunu ve tavsiyesini
  esas alarak Aralık 2004te, Türkiyenin Kopenhag siyasi kriterlerini sağladığına karar verirse,
  Avrupa Birliği, Birliğin Türkiye ile gecikmeksizin katılım müzakerelerini başlatacağı yönündeki
  taahhüdünü yeniden teyit eder.
  Avrupa Parlamentosunun Mart 2004te Türkiyenin katılımının etkisi hakkında bir çalışma
  yapılması yönündeki önerisi üzerine, Komisyon birimleri, Düzenli İlerleme Raporu ve Tavsiye
  Kararı ile birlikte sunulmak üzere bu çalışmayı hazırlamıştır. Bu çalışmanın amacı, Türkiyenin
  üyeliği perspektifinden kaynaklanacak hususlara ilişkin genel bir değerlendirme yapmaktır.
  Değerlendirme öncelikle, Türkiyenin AB politikalarına entegrasyonunun etkilerine yöneliktir.
  Mevcut çalışmadaki mülahazalar, Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyinin
  Aralık 2004te alacağı karar açısından sağlanması gereken ilave kriter veya koşul teşkil
  etmemektedir. Bununla birlikte, incelenen hususlar, 1993 Kopenhag Avrupa Birliği Devlet ve
  Hükümet Başkanları Konseyinde ifade edilen Avrupa Birliğinin yeni üyeleri sindirme
  kapasitesine ilişkin mülahazalarla ilgilidir.
  Söz konusu değerlendirme, müzakerelerin yapılmasına ilişkin uzun vadeli projeksiyonları
  üstlenme güçlüğü ve belirli hususlar hakkında derinlemesine çalışma yapma ihtiyacı
  göstermektedir.
  Türkiyenin muhtemel katılımından kaynaklanacak hususların değerlendirilmesinde aşağıdaki
  belirsizliklerle karşılaşılmıştır:
  • Avrupa Birliğinin politikalarının gelecekteki gelişmesi, muhtemel yeni politikaların
  oluşturulması ve entegrasyonda ilerde olabilecek ilave derinleşmenin derecesi,
  • Önümüzdeki on yıl içerisinde, özellikle enerji fiyatları ve uluslararası ekonomik ortam
  gibi dışsal etkenler de dahil olmak üzere, hem Türkiyede hem de ABde ekonomik ve
  yapısal gelişmeler,
  • Avrupa Birliğinin, ilave gelişme gerektirebilecek şekilde, en az 27 üyeye genişlemiş
  olması;
  • Gelecekteki genişleme sürecinin zamanlaması ve kapsamı – Batı Balkanlardaki ülkelere
  de AB üyeliği perspektifi verilmiştir.
  1Bu temel bilgilere rağmen, bu hususlardaki Komisyonun tutumunu tartışmaksızın, dört adet
  çalışma hipotezine sadık kalınmıştır:
  • Her ne kadar önümüzdeki 10 – 15 yıl içerisinde bazı alanlarda önemli politik gelişmeler
  beklenebilecek olsa da, değerlendirme mevcut politikaları temel almaktadır.
  • Her ne kadar muhtemel geçiş hükümleri ve özel düzenlemelerin de ayrıca dikkate alınsa
  da Türkiye, en azından katılım sırasında AB müktesebatını üstlenecek ve uygulayacaktır.
  • Türkiyenin katılım müzakereleri, yaklaşmakta olan mali perspektiften daha uzun
  sürecektir.
  • Batı Balkan ülkelerinden biri veya daha fazlasının muhtemel katılımının sonuçları dikkate
  alınmamıştır.
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 7 Şub 2017