Abidin Paşa Kimdir

'Biyografi' forumunda Merve tarafından 2 Aralık 2011 tarihinde açılan konu


 1. Abidin Paşa Kimdir
  Abidin Paşa
  Abidin Paşa Hakkında Bilgi


  Abidin Paşa (1843 - 1906)
  Osmanlı Devlet adamı. Osmanlı Devletinde vali, kaymakam, mutasarrıf, hariciye nazırı olarak görev yapmıştır. Aynı zamanda şair, mütercimdir.

  1843 yılında Arnavutlukun Preveze sancağında doğdu. İstanbula gelerek, Silahşor rütbesiyle Mülkiye sınıfından devlet hizmetine girdi. Preveze mutasarrıf muavinliği, merkez kaymakamlığı, bir süre de mutasarrıf vekilliği hizmetlerinde bulunduktan sonra Narda kaymakamlığı yaptı.
  İzmir Temyiz Meclisi İkinci Başkanlığı ile İzmirde kurulan Olağanüstü Komisyon Başkanlığı; Tekfur Dağı, Varna, Sofya ve çeşitli kazalarda mutasarrıflık görevlerinde bulundu. Devlet borçları, borsa işlemleri, maliye meseleleri konusunda bir eser, birinci ve ikinci dereceden milletvekili seçimleri nizamnamesini hazırladı.
  Mamuretülaziz (Elazığ) ve Diyarbakıra gönderildi. Bir süre sonra Rumeli Beylerbeyi rütbesini aldı ve Doğu Anadolu Islahatı göreviyle beraber Sivas Komiserliği ve valiliği görevlerine getirildi. Selanik valiliğine atandı. Kısa süre sonra Hariciye Nazırlığına getirildi (1880). Birinci rütbeden Mecîdî nişanıyla taltif edilerek Adana valiliğine tayin edildi. Tekrar Sivas valisi (1884) ve bir sene sonra da Ankara valisi oldu. Son olarak Cezayir-i Bahr-i Sefid (Akdeniz adaları) valiliği yaptı (1894). 1906da İstanbulda vefat etti. Kabri Fatih Türbesi avlusundadır.

  Aynı zamanda ehl-i tarik olan Abidin Paşa, tarik-i Halvetiyyeden İstanbulda Merkez Efendi dergâh-ı şerifi post-nîşîni merhum Nûreddin Efendiye mensuptu. Arapça, Farsça, Arnavutça, Fransızca ve Yunanca biliyordu. Bu dillerin, edebiyatlarını da gayet iyi kavramıştı. Yunanca yazı ve şiirleri İstanbulda Neologos adlı gazetede uzun süre yayımlanmıştır.

  Eserleri;

  • Tercüme ve Şerh-i Mesnevî-i Şerif,
  • Tercüme ve Şerh-i Kaside-i Bürde,
  • Âlem-i İslâmiyet –Müdafaa–
  • Meâli-i İslâm
   


Similar Threads: Abidin Paşa
Forum Başlık Tarih
Biyografi İbn-İ Abidin Kimdir, Kısaca 1 Ağustos 2012
Biyografi Abidin Özşahin Kimdir, Resimleri 16 Şubat 2012
Biyografi Abidin Kimdir, Resimleri 16 Şubat 2012
Biyografi Abidin Nesimi Fatinoğlu Kimdir 2 Aralık 2011
Biyografi Abidin Cevher Özden Kimdir, Hayatı 30 Kasım 2011