Abdurrahman-I Erzincânî Kimdir, Hayatı

'Biyografi' forumunda Aysell tarafından 20 Kas 2011 tarihinde açılan konu

 1. Abdurrahman-I Erzincânî hakkında bilgi
  Abdurrahman-I Erzincânî biyografisi
  Abdurrahman-I Erzincânî hayatı
  Abdurrahman-I Erzincânî kimdir  Abdurrahman-ı Erzincânî, Yıldırım Bâyezid devri meşâyıhlarındandır. Peygamber Efendimiz (s.a.s) in temiz neslinden bir halkadır, seyyiddir.

  Timurun Anadoluyu istila etmesi ile Amasya, Tokat, Kastamonu ve Çankırı civarlarına gelir. Halvetiyye tarikatının önemli halkalarından biridir. Şeyh Safiyyüddin Erdebilînin halifelerindendir. Şeyh Hamid-i Veli (Somuncu Baba)nin Şeyh Abdurrahman-ı Erzincânînin kızı Necmiye Sultan ile evlendiği rivayet edilmektedir. Uluviran köyünde Beğ Mescidi mahallesinde evlatları ve torunları vardır. Somuncu Baba ile Seyyid Abdurrahman-ı Erzincânî arasında, mürşitleri itibariyle manevî bir bağ bulunduğu bilinmektedir. Zira birinin mürşidi Safiyyüddin Erdebilîdir; diğerininki ise Alaaddin Ali Erdebilîdir. Her ikisinin de aynı dönemlerde Darende de bulunduğu kesindir, arşiv belgeleri bunu göstermektedir. Hayatının son dönemlerinde Darendenin Balaban Kasabasında ikamet etmiş ve burada yaklaşık 1432 (h.835) tarihinde vefat etmiştir.

  Abdurrahman-ı Erzincânînin keramet ehli büyük bir bilgin olduğu kaynaklarda geçmektedir.

  Bizans devletinin izni ile İstanbul'un fethinden önce Ayasofyada tevhidle ilgili bir toplantı düzenlenmiş ve Hıristiyan ruhaniler ile karşılıklı münazara sonunda 40 Hıristiyan ruhanisinin Müslüman olmasına vesile olmuştur.

  İstanbulun fethinden önce ilk manevi adım bu devirde atılmıştır. Akşemseddinlerin, Hacı Bayram-ı Velilerin hocası olan Somuncu Babanın kayın pederi olan bu değerli gönül dostu Abdurrahman-ı Erzincani Hazretleri kendi dönemine mührünü basmış, ilmi ve irfanıyla tesiri vefatından sonra da günümüze kadar devam etmiştir.

  Cami ve Külliyenin Teknik Özellikleri:
  Türbesinin ve caminin bulunduğu mekân eski adı Gerimter, yeni adı Balaban Kasabasındaki kendi adıyla anılan külliyesi 1960 yılında başlatılan bir çalışma ile yenilenmiştir. Es-Seyyid Osman Hulusi Efendinin başkanlığında kurulan “Şeyh Abdurrahman-ı Erzincani Camii Yaptırma Derneği maharetiyle yeni ve özel bir proje kapsamında külliye inşaatı yaptırılmıştır. Yüksek Mimar-Mühendis Şerif Ali Akkurtun hazırlamış olduğu proje, yapı ve teknik itibariyle çok anlamlı ve dikkat çekicidir. İslam'ın beş temel şartını esas alan beşgen camii planı ve Peygamber Efendimiz (s.a.s) in sancağını temsil eden minaresi, mimari estetik açıdan ilgi çekici ve başarılı bir uygulamadır. Türkiyede Camii mimarisi açısından özel bir konuma sahiptir. Türbe kısmı ise eskiden olduğu gibi piramit taş yapı ile kaplıdır. Tamamen kesme taştan yapılmış olan Külliyenin etrafında yatılı Kuran Kursu ve müştemilatı mevcuttur. Hâlen her türlü bakım-onarım ve hizmetleri merkezi Darendede bulunan; Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı tarafından yapılmaktadır.